Dịch vụ container trên VNG CLOUD là dịch vụ dựa trên Kubernetes đảm bảo hiệu quả cao cho doanh nghiệp bằng cách chạy các ứng dụng container trên Cloud.

Kubernetes quản lý các cụm phiên bản vServer và chạy các vùng chứa trên các phiên bản đó với các quy trình triển khai, bảo trì và mở rộng quy mô. Sử dụng Kubernetes, bạn có thể chạy bất kỳ loại ứng dụng nào được chứa trong cùng một bộ công cụ tại chỗ và trên Cloud.

 

Tính năng

Cho phép khách hàng khởi tạo các cluster với nhu cầu từ cơ bản đến nhu cầu đòi hỏi tính sẵn sàng cao trên Cluster Container như Non_HA chỉ 1 Master hoặc HA với 3 hoặc 5 Master nodes.

Triển khai hoàn toàn trên VPC đã được khởi tạo , kết nối từ VPC vào các Pod dễ dàng.

Cung cấp dịch vụ Load balancer với tất cả các tính năng từ layer 4 lên layer 7 cho phép tự động add các worker mới hoặc remove các worker ra khỏi vLB.

Cho phép người dùng định nghĩa min, max số worker node, để hệ thống tự động co dãn số lượng node đáp ứng nhu cầu tăng tải của hệ thống hoặc giảm mới các nodes khi tải hệ thống giảm xuống.

 
 

Sơ đồ hoạt động

 
 

Lợi ích triển khai

Dễ dàng khởi tạo

Dễ dàng cho phép khởi tạo Containers và Clusters một cách dễ dàng với các mô hình High availability (multi master ) hoặc mô hình 1 Master để quản lý các Pobs( Worker)

Khả năng Sẵn sàng và Mở rộng Cao

Tích hợp giữa vLB và Autoscale giúp cho việc vân hành và luôn sẵn sàng cho nhu cầu tăng tải hoặc giảm tải của hệ thống ở mức tối ưu và hiệu quả nhất.

Tiết kiệm chi phí tối đa

Chi phí cho hệ thống Containers sẽ được tính theo hình thức PAYG (Pay as You Go) giúp cho việc quản lý chi phí và sử dụng chị phí luôn ở mức tối ưu nhất.

 
 

Bảng giá