Trải nghiệm Infrastructure as Code với VNG Cloud | VNG Cloud

 
Với Terraform
doanh nghiệp có thể
  • Đảm bảo an toàn dữ liệu cho cơ sở hạ tầng
  • Quản lý hệ thống hạ tầng toàn diện từ: compute instance, storage, networking đến DNS, giải pháp SaaS...
  • Tự động hoá cấu hình triển khai và chỉnh sửa trên hệ thống
Với Terraform doanh nghiệp có thể
 
 
Bạn là doanh nghiệp đang
Sử dụng nhiều hạ tầng khác nhau như: AWS, Azure, VNG Cloud...
Có nhu cầu giám sát toàn bộ hệ thống
Mong muốn triển khai, điều chỉnh hệ thống tự động, nhanh chóng
 
 
Hãy đăng ký ngay để trải nghiệm
Infrastructure as Code với VNG Cloud