Tăng Tốc Website
Không Lo Giật Lag

VNG Cloud tặng toàn bộ khách hàng mới 100 GB dung lượng miễn phí sử dụng dịch vụ Web Accelerator.

Cơ hội trải nghiệm các tính năng nổi bật của Web Accelerator

HTTP/2: Giao thức mới, tối ưu cho việc truyền tải nội dung

Auto Minify: Tự động tối ưu hóa các nội dung tĩnh, tăng tốc độ kết nối và xử lý

Origin Load Balancing and Fail-Over: Tối ưu hóa khi kết nối đến server gốc, tăng độ sẵn sàng của dịch vụ Web

Brotli Compression: Chuẩn nén hiện đại giúp giảm dung lượng hơn 20% so với GZIP