VNG Cloud Tặng 1.000.000 đồng Sử Dụng Dịch Vụ vServer Và vStorage

2021/05/27 03:12

Sử dụng thả ga - Không lo về giá

Với mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp trải nghiệm các dịch vụ hạ tầng thông minh, VNG Cloud tặng tất cả các khách hàng mới 1.000.000 đồng sử dụng dịch vụ vServer và vStorage.

Thực Hiện 2 Bước Sau Đây Để Nhận Mã Quà Tặng

Bước 1: Truy cập tại đây và đăng kí tài khoản theo hướng dẫn.

Bước 2: Nhập mã TRIAL1TRIEU.

Quy định chương trình:

  • Mã quà tặng sẽ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập mã thành công.
  • Mỗi tài khoản hợp lệ chỉ được sử dụng mã quà tặng 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
  • Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc giao dịch dưới hình thức khác.
  • Quà tặng chỉ được sử dụng tại đường dẫn của chương trình.
  • Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 30/06/2021.
  • Số lượng quà tặng có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
  • Tài khoản hợp lệ là tài khoản có email, số điện thoại không trùng lặp; số điện thoại phải được đăng kí từ Việt Nam và xác minh bằng mã OTP.
  • Không sử dụng dịch vụ cho mục đích vi phạm pháp luật, các hoạt động liên quan đến tiền ảo, cài đặt bot, tấn công hệ thống khác.
  • Nếu phát hiện sai phạm hoặc gian lận, người dùng sẽ không được tiếp tục tham gia Chương trình.