vServer

Tặng 100% phí dịch vụ thử nghiệm Combo Promotion cho tất cả các khách hàng mới khi khởi tạo thành công vServer

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian giãn cách, VNG Cloud tiếp tục tặng 100% phí dịch vụ thử nghiệm Combo Promotion cho tất cả các khách hàng mới khi khởi tạo thành công vServer.

Quy định chương trình:

 • Áp dụng cho các gói trải nghiệm miễn phí bao gồm:

  vServer vDB vStorage vMonitor
 • Áp dụng cho khách hàng trả trước đăng ký mới và khách hàng đang sử dụng dịch vụ vServer
 • Mỗi tài khoản hợp lệ chỉ được sử dụng mã quà tặng 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc giao dịch dưới hình thức khác.
 • Quà tặng chỉ được sử dụng tại đường dẫn của chương trình.
 • Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 30/09/2021.
 • Số lượng quà tặng có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
 • Tài khoản hợp lệ là tài khoản có email, số điện thoại không trùng lặp; số điện thoại phải được đăng kí từ Việt Nam và xác minh bằng mã OTP.
 • Không sử dụng dịch vụ cho mục đích vi phạm pháp luật, các hoạt động liên quan đến tiền ảo, cài đặt bot, tấn công hệ thống khác.
 • Nếu phát hiện sai phạm hoặc gian lận, người dùng sẽ không được tiếp tục tham gia Chương trình.
TAG

vServer