Tặng 100% phí dịch vụ thử nghiệm Combo Promotion cho tất cả các khách hàng mới khi khởi tạo thành công vServer

2021/08/19 06:39

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian giãn cách, VNG Cloud tiếp tục tặng 100% phí dịch vụ thử nghiệm Combo Promotion cho tất cả các khách hàng mới khi khởi tạo thành công vServer.

Quy định chương trình:

 • Áp dụng cho các gói trải nghiệm miễn phí bao gồm:

  vServer vDB vStorage vMonitor
 • Áp dụng cho khách hàng trả trước đăng ký mới và khách hàng đang sử dụng dịch vụ vServer.
 • Mỗi tài khoản hợp lệ chỉ được sử dụng mã quà tặng 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc giao dịch dưới hình thức khác.
 • Quà tặng chỉ được sử dụng tại đường dẫn của chương trình.
 • Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 30/09/2021.
 • Số lượng quà tặng có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
 • Tài khoản hợp lệ là tài khoản có email, số điện thoại không trùng lặp; số điện thoại phải được đăng kí từ Việt Nam và xác minh bằng mã OTP.
 • Không sử dụng dịch vụ cho mục đích vi phạm pháp luật, các hoạt động liên quan đến tiền ảo, cài đặt bot, tấn công hệ thống khác.
 • Nếu phát hiện sai phạm hoặc gian lận, người dùng sẽ không được tiếp tục tham gia Chương trình.