Trung tâm hỗ trợ

  • Tất cả mọi thắc mắc đều được giải đáp
 

Tôi muốn nâng cấp dịch vụ đang sử dụng

tháng hai 06, 2020

Chúng tôi có hỗ trợ nâng cấp dịch vụ, nhưng người dùng chưa thể tự mua, tự nâng cấp. Đối với phiên bản hiện tại, nếu người dùng muốn nâng cấp các dịch vụ đang sử dụng thì vui lòng liên hệ: 1900 1549 để được hỗ trợ.

Sau khi thanh tóan đơn hàng nâng cấp dịch vụ thành công, người dùng cần kích hoạt dịch vụ phù hợp với từng camera vì chúng tôi không biết bạn muốn kích hoạt dịch vụ nào vào camera nào.

Hashtag

UpgradeService