Trung tâm hỗ trợ

  • Tất cả mọi thắc mắc đều được giải đáp
 

SSO VNG CLOUD

tháng hai 06, 2020

SSO là viết tắt của cụm từ Single Sign On. Theo chính sách của VNG CLOUD thì toàn bộ các sản phẩm đều đăng nhập qua một hệ thống người dùng, để dễ quản lý và hỗ trợ khách hàng. Có thể hiểu đây là một cách đăng nhập tương tự “Đăng nhập bằng Google”, “Đăng nhập bằng Facebook”. Hệ thống SSO đảm bảo tính bảo mật cao với bảo mật 2 lớp, đầy đủ các tính năng hơn (xác thực email, số điện thoại, quên mật khẩu, đổi mật khẩu).

Hashtag

SSOVNG CLOUD