Trung tâm hỗ trợ

  • Tất cả mọi thắc mắc đều được giải đáp
 

Làm thế nào để kết nối một NVR/DVR?

tháng hai 06, 2020

NVR dùng cho IP Camera, nếu đã có IP camera thì nên kết nối trực tiếp camera IP lên vCloudcam, không cần thông qua NVR.

DVR cần phải hỗ trợ phương thức truyền phát RTSP. Dùng link RTSP để thêm camera lên vCloudcam bằng cách:

Bước 1. Vào “Quản trị camera” ☛ Nhấn nút “Thêm mới”

Bước 2: Chọn Box muốn add camera vào

Bước 3: Nhấn vào nút “Thêm camera thủ công”

Bước 4. Nhập tên camera, và nhập link RTSP do DVR cung cấp

Hashtag

dvrnvr