Trung tâm hỗ trợ

  • Tất cả mọi thắc mắc đều được giải đáp
 

Làm sao để xóa camera?

tháng hai 06, 2020

Để xoá camera ra khỏi hệ thống vCloudcam: Vào quản trị camera, chọn camera cần xóa và bấm xóa.

Remove Camera

Lưu ý: Việc xóa camera sẽ không hoàn tác được, đồng thời, dữ liệu lưu trữ từ camera đó (nếu có) sẽ không xem được nữa. Nếu bạn chỉ xóa vBox thì camera thuộc vBox đó vẫn còn, kể cả dữ liệu đã lưu trữ.

Hashtag

RemoveCamera