Trung tâm hỗ trợ

  • Tất cả mọi thắc mắc đều được giải đáp
 

Độ trễ khi live view là bao nhiêu, làm thế nào để giảm độ trễ video?

tháng hai 06, 2020

vCloudcam sử dụng giao thức RTMP, độ trễ xem live view so với thực tế nằm trong khoảng 2s.

Khi bạn yêu cầu xem live view camera, vCloudcam cần băng thông khá lớn để tạo kết nối đến camera. Thông thường, tiến trình này mất vài giây (5-10s) để lấy luồng stream về hiển thị. Nhưng hãy yên tâm vì chỉ khi load live view trong những giây đầu tiên bạn mới phải đợi, sau đó luồng video sẽ có liên tục và không bị ngắt quãng. Thông thường, việc tải luồng video để live bị trễ vì:

- Độ phân giải cao, bitrate cao.

- Băng thông ở điểm gắn camera bị giới hạn.

- Giá trị keyframe cao.

Hashtag

LatencyLiveview