Bảng giá eVPS

VNG eVPS A

Cơ Bản
Tiết kiệm
1
CPU
2
RAM
20
SSD

185.000

Tháng

1.110.000
943.500

VNG eVPS B

Cơ Bản
Tiết kiệm
2
CPU
2
RAM
30
SSD

222.000

Tháng

1.332.000
1.132.200

VNG eVPS C

Cơ Bản
Tiết kiệm
4
CPU
8
RAM
30
SSD

596.960

Tháng

3.581.760
3.044.496
*Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT