Why vUC

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Easy installation.

Support on two mobile platforms: iOS and Android. It only needs three steps to build a professional call center: Install, Register and Use.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Cost saving

No fees on system installation, maintenance and management. No fees on device investment, maintenance and upgrading.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Online payment

Integrate multiple online payment methods: 123Pay, ZaloPay, bank transfer.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Easy to connect with call center telephone number.

Support connections to 1900, 1800, 028xx, 024xx, 0236xx to operate the mobile call center.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Easy to expand network.

Easy to quickly expand the call center. Time saving on call center establishment and scenario changing.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Unlimited coverage.

Easy to use. With a smartphone, you can carry your mobile call center anywhere, anytime.

 
 

Benefits

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Cost effective

- No initial investment required

- No operating cost requires

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Various payment methods

- Internet banking (>40 banks)

- Transfer

- ZaloPay

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Dedicated support, anytime and anywhere

- Handle problems quickly

- Supporting 247

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Deployed within 3 minutes

- Self-payment/cross-check, self-setting

- Full manuals

 
 
 
 
Giải pháp vUC cho

Hệ thống Telesales sẽ giúp bạn

Hệ thống Telesales sẽ giúp bạn

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Xây dựng hệ thống tổng đài CSKH trên Cloud với đầy đủ tính năng cần thiết của một hệ thống tổng đài Call Center chuyên nghiệp.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Không giới hạn cuộc gọi đồng thời, dễ dàng kết nối nhiều đầu số cùng lúc.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Lưu trữ cuộc gọi lên cloud không giới hạn dung lượng.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Sử dụng linh hoạt trên nhiều nền tảng khác nhau, không phụ thuộc vị trí địa lý, yếu tố môi trường.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Dữ liệu report chi tiết, cụ thể cung cấp nhiều chỉ số cần thiết để bạn dễ dàng theo dõi, đánh giá khối lượng và chất lượng công việc của Tổng đài và nhân viên.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

API mở dễ dàng kết nối với nhiều phần mềm CRM khác nhau.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Tính năng Autocall theo nhiều kịch bản khác nhau giúp nâng cao trãi nghiệm khách hàng.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Hệ thống Customer Services sẽ giúp bạn

Hệ thống Customer Services sẽ giúp bạn

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Xây dựng hệ thống tổng đài CSKH trên Cloud với đầy đủ tính năng cần thiết của một hệ thống tổng đài Call Center chuyên nghiệp.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Không giới hạn cuộc gọi đồng thời, dễ dàng kết nối nhiều đầu số cùng lúc.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Lưu trữ cuộc gọi lên cloud không giới hạn dung lượng.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Sử dụng linh hoạt trên nhiều nền tảng khác nhau, không phụ thuộc vị trí địa lý, yếu tố môi trường.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Dữ liệu report chi tiết, cụ thể cung cấp nhiều chỉ số cần thiết để bạn dễ dàng theo dõi, đánh giá khối lượng và chất lượng công việc của Tổng đài và nhân viên.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

API mở dễ dàng kết nối với nhiều phần mềm CRM khác nhau.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Tính năng AI nhận diện giọng nói (sắp ra mắt) giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng.

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution
 
 
Giải pháp vUC cho
vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

F&B

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Giáo dục

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Bệnh viện

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Du lịch

Các chuỗi cửa hàng tiện ích, café, nhà hàng

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Các chuỗi cửa hàng tiện ích,
café, nhà hàng

 • Xây dựng hệ thống tổng đài CSKH trên Cloud với đầy đủ tính năng cần thiết của một hệ thống tổng đài Call Center chuyên nghiệp.
 • Không giới hạn cuộc gọi đồng thời, dễ dàng kết nối nhiều đầu số cùng lúc.
 • Lưu trữ cuộc gọi lên cloud không giới hạn dung lượng.
 • Sử dụng linh hoạt trên nhiều nền tảng khác nhau, không phụ thuộc vị trí địa lý, yếu tố môi trường.
 • Dữ liệu report chi tiết, cụ thể cung cấp nhiều chỉ số cần thiết để bạn dễ dàng theo dõi, đánh giá khối lượng và chất lượng công việc của Tổng đài và nhân viên.
 • API mở dễ dàng kết nối với nhiều phần mềm CRM khác nhau.
 • Liên lạc dễ dàng giữa các chuỗi/chi nhánh trên toàn quốc với tính năng gọi nội bộ miễn phí.
 • Đặt hàng online qua tổng đài vUC với hệ thống thiết lập kịch bản đa dạng, độ ưu tiên cho nhiều đối tượng KH.

Các chuỗi trường học/trung tâm dạy học trực tuyến

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Các chuỗi trường học/
trung tâm dạy học trực tuyến

 • Xây dựng hệ thống tổng đài CSKH trên Cloud với đầy đủ tính năng cần thiết của một hệ thống tổng đài Call Center chuyên nghiệp.
 • Không giới hạn cuộc gọi đồng thời, dễ dàng kết nối nhiều đầu số cùng lúc.
 • Lưu trữ cuộc gọi lên cloud không giới hạn dung lượng.
 • Sử dụng linh hoạt trên nhiều nền tảng khác nhau, không phụ thuộc vị trí địa lý, yếu tố môi trường.
 • Dữ liệu report chi tiết, cụ thể cung cấp nhiều chỉ số cần thiết để bạn dễ dàng theo dõi, đánh giá khối lượng và chất lượng công việc của Tổng đài và nhân viên.
 • API mở dễ dàng kết nối với nhiều phần mềm CRM khác nhau.

Các chuỗi bệnh viện/ phòng khám

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Các chuỗi bệnh viện/ phòng khám

 • Xây dựng hệ thống tổng đài CSKH trên Cloud với đầy đủ tính năng cần thiết của một hệ thống tổng đài Call Center chuyên nghiệp.
 • Không giới hạn cuộc gọi đồng thời, dễ dàng kết nối nhiều đầu số cùng lúc.
 • Lưu trữ cuộc gọi lên cloud không giới hạn dung lượng.
 • Sử dụng linh hoạt trên nhiều nền tảng khác nhau, không phụ thuộc vị trí địa lý, yếu tố môi trường.
 • Dữ liệu report chi tiết, cụ thể cung cấp nhiều chỉ số cần thiết để bạn dễ dàng theo dõi, đánh giá khối lượng và chất lượng công việc của Tổng đài và nhân viên.
 • API mở dễ dàng kết nối với nhiều phần mềm CRM khác nhau.
 • Đặt lịch khám online qua tổng đài vUC với hệ thống thiết lập kịch bản đa dạng, độ ưu tiên cho nhiều đối tượng KH.

Các trung tâm du lịch/lữ hành

vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution

Các trung tâm du lịch/lữ hành

 • Xây dựng hệ thống tổng đài CSKH trên Cloud với đầy đủ tính năng cần thiết của một hệ thống tổng đài Call Center chuyên nghiệp.
 • Không giới hạn cuộc gọi đồng thời, dễ dàng kết nối nhiều đầu số cùng lúc.
 • Lưu trữ cuộc gọi lên cloud không giới hạn dung lượng.
 • Sử dụng linh hoạt trên nhiều nền tảng khác nhau, không phụ thuộc vị trí địa lý, yếu tố môi trường.
 • Dữ liệu report chi tiết, cụ thể cung cấp nhiều chỉ số cần thiết để bạn dễ dàng theo dõi, đánh giá khối lượng và chất lượng công việc của Tổng đài và nhân viên.
 • API mở dễ dàng kết nối với nhiều phần mềm CRM khác nhau.
 • Tổng đài vUC là phương tiện liên lạc hiệu quả giữa hướng dẫn viên và du khách, không phụ thuộc vị trí địa lý.
 • Hệ thống định vị của vUC bảo đảm an toàn cho du khách.
 

 
Integrated Partnerships
vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution
vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution
vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution
vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution
vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution
vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution
vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution
vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution
vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution
vuc-the-end-to-end-cloud-contact-center-and-customer-service-solution