Trung tâm hỗ trợ

  • Tất cả mọi thắc mắc đều được giải đáp
 

Làm sao để đổi mật khẩu?

February 06, 2020

Chọn “Tài khoản của tôi” ở menu bên trái ☛ Sau đó nhấn vào nút “Đổi mật khẩu”

Trang “Đặt lại mật khẩu” sẽ được mở ra

Sau khi nhập email và mã bảo vệ thì một Email sẽ được gửi đến địa chỉ email của vừa nhập

Nhấn vào “Liên kết này”

- Nhập “Mật khẩu" và “Xác nhận mật khẩu” mới

- Nhấn vào nút “Gửi OTP” ☛ một mã số sẽ được gửi về số điện thoại mà bạn dùng để đăng kí vCloudcam

- Nhập OTP vừa nhận được vào ô “Xác nhận OTP”

- Nhập “Mã bảo vệ” để đổi mật khẩu mới cho tài khoản.

Hashtag

ResetPasswrod