Trung tâm hỗ trợ

  • Tất cả mọi thắc mắc đều được giải đáp
 

Danh sách tài khoản và mật khẩu mặc định của nhiều mẫu camera

February 06, 2020

Dưới đây là danh sách tài khoản và mật khẩu mặc định của hơn 50 mẫu camera.

- ACTi: Admin/123456

- ACTi: admin/123456

- American Dynamics: admin/admin

- American Dynamics: admin/9999

- Arecont: admin/EMPTY

- Avigilon: admin/admin

- Avigilon: Administrator/(không có mật khẩu)

- Axis: root/pass

- Axis: root/EMPTY

- Axis (new firmwares): yêu cầu tạo mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên.

- Basler: admin/admin

- Bosch: service/service

- Bosch: Dinion/EMPTY

- Bosch (firmware 6.0+): yêu cầu tạo mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên.

- Brickcom: admin/admin

- Canon: root/Model # of camera

- Canon: root/camera

- CBC Ganz: admin/admin

- Cisco: yêu cầu tạo mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên.

- CNB: root/admin

- Costar: root/root

- Dahua: admin/admin

- Dahua: 888888/888888

- Dahua: 666666/666666

- Digital Watchdog: admin/admin

- DRS: admin/1234

- DVtel: Admin/1234

- DynaColor: Admin/1234

- FLIR: admin/fliradmin

- FLIR (Dahua OEM): admin/admin

- Foscam: admin/(không có mật khẩu)

- GeoVision: admin/admin

- Grandstream: admin/admin

- GVI: Admin/1234

- HIKVision: admin/12345

- HIKVision (firmware 5.3.0.+): yêu cầu mật khẩu khác nhau riêng biệt.

- Honeywell: administrator/1234

- Honeywell: admin/1234

- Intellio: admin/admin

- IOImage: admin/admin

- IPX-DDK: root/admin

- IPX-DDK: root/Admin

- IQInvision: root/system

- JVC: admin/Model # of camera

- JVC: admin/jvc

- March Networks: admin/(không có mật khẩu)

- Merit Lilin Camera: admin/pass

- Merit Lilin Recorder: admin/1111

- Messoa: admin/Model # of camera

- Mobotix: admin/meinsm

- Nothern: admin/12345

- Nothern (firmware 5.3.0+): yêu cầu tạo mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên.

- Panasonic: admin/12345

- Panasonic: admin1/password

- Panasonic (firmware 2.40+): yêu cầu tạo mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên.

- Pelco: admin/admin

- PiXORD: admin/admin

- PiXORD: root/pass

- QVIS: Admin/1234

- Samsung Electronics: root/4321

- Samsung Electronics: root/root

- Samsung Techwind: admin/1111111

- Samsung: root/admin

- Samsung: admin/4321

- Samsung (new firmwares): yêu cầu tạo mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên.

- Sanyo: admin/admin

- Scallop: admin/password

- Sentry 360 (mini): Admin/1234

- Sentry 360 (mini): admin/1234

- Sentry 360 (pro): none

- Sony: admin/admin

- Speco: root/root

- Speco: admin/admin

- Speco: admin/1234

- StarDot: admin/admin

- Starvedia: admin/(không có mật khẩu)

- Toshiba: root/ikwb

- Trendnet: admin/admin

- Ubiquiti: ubnt/ubnt

- Uniview: admin/123456

- Verint: admin/admin

- VideoIQ: supervisor/supervisor

- Vivotek: root/(không có mật khẩu)

- W-Box: admin/wbox123

- Wodsee: admin/(không có mật khẩu)

Hashtag

AccountCamera