Trung tâm hỗ trợ

  • Tất cả mọi thắc mắc đều được giải đáp
 

Tôi quên mật khẩu đăng nhập

February 06, 2020

Để được cấp lại mật khẩu mới bạn cần thực hiện các bước

Bước 1: Trên giao diện đăng nhập của vCloudcam, nhấn vào đường dẫn Forgot your password?

Bước 2: Nhập email và mã bảo mật. Sau đó nhấn vào nút “Đặt lại mật khẩu”

Bước 3: Một email sẽ gửi về địa chỉ email của bạn

Bước 4: Nhấn vào đường dẫn “liên kết này” trong email để đi đến trang “Đặt lại mật khẩu”

Bước 5:

- Nhập “Mật khẩu" và “Xác nhận mật khẩu” mới

- Nhấn vào nút “Gửi OTP” ☛ một mã số sẽ được gửi về số điện thoại mà bạn dùng để đăng kí vCloudcam

- Nhập OTP vừa nhận được vào ô “Xác nhận OTP”

- Nhập “Mã bảo vệ” để đặt lại mật khẩu mới cho tài khoản.

Hashtag

ForgotPassword