Trung tâm hỗ trợ

  • Tất cả mọi thắc mắc đều được giải đáp
 

Tôi muốn vô hiệu hóa âm thanh từ camera

February 06, 2020

Không thể tắt âm thanh trong giao diện của vCloudcam vì chúng tôi không sửa đổi luồng camera theo bất kỳ cách nào, nhưng bạn có thể làm tương tự ví dụ sau đối với camera của HIKVision:

Vào Setting của Camera ☛ Chọn Configuation ☛ Chọn Video/Audio ☛ ở trường Video Type chọn “Video Stream” ☛ sau đó chọn “Save” để lưu lại thông tin.

Hashtag

DisableSound