Portal Documents | VNG Cloud

Portal documents

Version 2021.1

Phiên bản Ngày Nội dung Người thực hiện Người phê duyệt
2021.1 Nov 10, 11 Khởi tạo tài liệu phongtt7  
         
         

Phạm vi tài liệu  

Tài liệu này mô tả cách sử dụng trang ADMIN để quản lý nội dung của trang portal.

Trước khi đọc tài liệu này, bạn cần phải có:

 • - Tài khoản VPN (có thể liên hệ IT để nhờ hỗ trợ).
 • - Mở ACL (https://acl.vng.com.vn) đến địa chỉ như sau: IP Address 10.11.63.6, Port 443. Sau đó thêm dòng sau vào file /etc/hosts: 10.11.63.6 admin.vngcloud.vn.

 • - Mở browser và truy cập vào đường link https://admin.vngcloud.vn/en/lwtc?frm=full. Nếu vẫn chưa truy cập được, liên hệ anh DuyMN để được hỗ trợ thêm.
 • - Đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp.

Giới thiệu chung  

Đây là màn hình bạn sẽ thấy khi đăng nhập thành công vào trang admin. Bên trái sẽ là thanh Navigation chứa các menu dẫn đến các chức năng khác nhau. Trong phạm vi của tài liệu này, sẽ nhắc đến 5 chức năng cơ bản dùng để quản lý nội dung trên trang portal.

Các ký hiệu cơ bản nên biết 

# Ký hiệu Mô tả
1
Do website hiện tại đang hỗ trợ 2 ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Việt. Nên ở các trường nhập dữ liệu sẽ xuất hiện các ký hiệu này, nhấp vào ký hiệu tương ứng để chuyển sang ngôn ngữ khác
2
+
Button tạo bất kỳ lựa chọn nào có trong portal

Các lưu ý cần nằm vững  

 • Website đang sử dụng thư viện lazysize để lazyload hình ảnh. Do đó khi thực hiện chỉnh sửa bài viết, widget trong phần Content nếu có thấy xuất hiện hình ảnh, nên thực hiện Reload lại page. Sau khi Reload phải không còn thấy xuất hiện hình ảnh nữa.
 • Ở cuối mỗi thao tác tạo mới, upload hình ảnh đều có 1 mục là Quyền hạn (Permissions), nhấp chọn option Mọi người (Anyone) ở phần Có thể xem bởi (Viewable by). Nếu để mặc định, chỉ những user admin mới có thể thấy hình ảnh, người dùng cuối khi vào website sẽ không thấy.

 • Do website đang hỗ trợ 2 ngôn ngữ, khi tạo mới hoặc chỉnh sửa content, người dùng cần thực hiện chỉnh sửa ở cả 2 ngôn ngữ. Chọn vào ký hiệu ngôn ngữ để chuyển sang ngôn ngữ khác. Nếu trường hợp nhấn chọn không thấy tác dụng, cần thực hiện Reload lại trang.

Giới thiệu các chức năng chính 

Trang của Trang thông tin (Pages)

Lưu trữ thông tin các trang (page) của website.

Các thao tác với Page
 • Button +: Tạo Sub Page của Page hiện tại. Xem lại cách tạo
 • Button  : Nhấn vào sẽ show ra các lựa chọn như sau:

  • Xem (View): Xem Page
  • Cấu hình (Config)
  • Quyền hạn (Permission): Chỉnh sửa quyền hạn như việc không cho phép user xem được Page
  • Xoá (Deleted): Xoá Page
 • Button >: Đi tới danh sách Sub Page của trang hiện tại.
Tạo mới:
 • - Click vào dấu + ở góc phải trên màn hình, sau đó chọn option Khu vực trang (Public page) (Nếu tạo Sub Page, vui lòng bỏ qua bước này).
 • - Follow các bước như hình bên dưới

 • - Sau khi tạo, sẽ dẫn đến trang để config thêm các thông tin về Page. Có 4 tab ở trang này:

  • Trạng thái chung (General): Chỉnh sửa các thông tin như Tên, URL,… của Page.

  • Kỹ thuật SEO (SEO): Cho phép config các thông tin về SEO như title, description, keyword.
  • Giao diện (Look and Feel): Chọn Theme cho Page, có 2 options để chọn sử dụng css để tải ở đầu trang

   - Sử dụng cùng giao diện: Xài lại css đã được tạo cho Public Pages (toàn bộ page).

   - Định nghĩa riêng giao diện hiển thị cho trang này: Định nghĩa css riêng.

  • Nâng cao (Advanced): Chú ý các trường sau

   • Biểu tượng (Icon) (Nên chọn): Chọn hình ảnh để đánh dấu Page sẽ sử dụng hình ảnh thumbnail riêng khi share link ở các nền tảng. Nếu không chọn sẽ sử dụng hình ảnh mặc định khi share link.
   • Fixed: Có 2 Option là True hoặc False

    • Chọn True để Menu nằm đè lên banner (có thể tham khảo các trang vMonitor, vCloudcam, thường dành cho các trang sản phẩm).
    • Chọn False để Menu xuất hiện bình thường (Events, Blog, Promotions).
   • Redirect: Dành cho trường hợp bạn muốn chuyển hướng trang web hiện tại đến 1 địa chỉ khác. Ví dụ như bạn muốn khi vào trang vColdstorage sẽ chuyển hướng sang trang vStorage chẳng hạn.
 • - Nhấn Save để lưu lại
 • - Sau khi lưu lại cấu hình Page, nhấn vào nút   ở Page tương ứng, sau đó chọn Xem (View)

  Dưới đây là màn hình thể hiện Page mới tạo, do đặc thù có thể sẽ có các trang có các menu khác nhau, nên mình sẽ không fix cứng menu theo 1 dạng Vì vậy sau khi tạo Page, bắt buộc phải có thao tác chọn menu cho Page.

  - Để chọn Menu cho Page, ta làm theo các bước sau:

  • Click chuột phải vào màn hình, chọn Inspect, hộp thoại Developer Mode của trang web sẽ xuất hiện.
  • Nhấn Ctrl + F để search, nhập vào #nav_container .portlet-topper. Tìm thấy element <header class="portlet-topper"></header>, click chọn vào element đó, di chuyển sang phía bên tay phải sẽ thấy phần style của element này, bỏ chọn thuộc tính display: none

  • Tiếp đó rê chuột (hover) vào thanh menu ở trên, sẽ thấy xuất hiện thanh option phía trên, nhấn vào icon  , chọn Cấu hình (Configuration).

  • Hộp thoại Cấu hình sẽ xuất hiện, ở phần Biểu mẫu hiển thị (Display Template) chọn template cho menu, ở đây mặc định sẽ là template VNG Cloud - Top menu (sẽ giới thiệu ở phần sau). Nhấn Ghi lại (Save) để lưu cấu hình.

  • Chọn Widget để làm phần nền cho Menu, nhấn vào link như hình bên dưới

  • Nhấn chọn button Chọn (Select) để chọn Widget

  • Tìm kiếm widget tên Infrastructure – Banner, nhấn Enter. Hệ thống sẽ show ra danh sách tìm kiếm được, tìm và click chọn vào widget Infrastructure – Banner

  • Cuối cùng, nhấn Ghi lại (Save) để lưu cấu hình. Xong phần tạo Page mới.

Mẫu màn hình ứng dụng (Application Display Template - ADT)

Lưu trữ tất cả các template của trang web, có thể tạo các ADT để hiển thị danh sách các content liên quan đến nhau như Blog, Events,..., ngoài ra cũng có thể là các đoạn script đưa vào để thao tác, xử lý riêng cho từng Page như Popup khuyến mãi sẽ hiển thị ở trang chủ mỗi lần user vào website.

Để tạo template mới nhấn vào button +, sau đó chọn option Xuất bản thông tin Template (Asset Publisher Template).

Sau đây là 1 vài template ví dụ:

 • VNG Cloud - Top Menu: Chứa template Menu mặc định của website, mọi thứ liên quan đến menu.
 • Latest Blog - Script: Chứa template trang Blog.
 • Event Script: Chứa template danh sách tất cả các sự kiện ở trang Events.
 • Promotions Script: Chứa template trang Promotions.
 • Promotions Popup: Chứa template Popup Khuyến mãi ở Trang chủ.

 • Upcoming Script: Chứa template những sự kiện sắp diễn ra ở trang Events.
 • Contact Sales: Chứa template form Contact Sales.

Phần xử lý của các template này đều dựa trên 2 ngôn ngữ là để lấy danh sách content về, sau đó thể hiện ra bằng html, css, javascript.

Khi chỉnh sửa những file Template này có 1 lưu ý là nên copy phần code Javascript ra bên ngoài phần mềm Code Editor (Visual Studio Code, Sublie Text,…) để format lại sau đó mới submit.

Danh mục chính Menu (Navigation Menu)

Lưu trữ danh sách các menu dạng cây thư mục theo chiều dọc, có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xoá page.

Sau đây là cách thêm mới page vừa mới tạo vào menu:

 • Chọn menu cần thêm.
 • Click chọn Các trang trên cổng (Page), chọn page cần thêm sau đó nhấn Add.
 • Page mới được chọn sẽ nằm ở cuối trang, sau đó kéo thả đến vị trí mong muốn.
Bài viết-Cấu trúc-Biểu mẫu (Web Content)

Lưu trữ toàn bộ nội dung của trang web. Tất cả các widget đều nằm trong thư mục VNG Cloud.

Trong thư mục VNG Cloud, bạn sẽ thấy toàn bộ widget sẽ được group lại theo tên gọi ví dụ như Home (Trang chủ), content của các trang sản phẩm sẽ nằm trong thư mục Products (sản phẩm). Tên của các widget sẽ được đặt theo nội dung ngắn gọn của content trong đó. Ví dụ như VNG Cloud - Bảng giá sẽ là content của section bảng giá trên trang vCloudcam.

Lưu ý

Lưu ý là do content của trang web đã có 2 giai đoạn chỉnh sửa, nên tất cả content mới đều nằm ở trong thư mục Vesion 1.0 (nếu có).

Web content sẽ có 3 thành phần:

 • Cấu trúc (Structure): Do sẽ có nhiều trang có các widget giống nhau về mặt cấu trúc, style nên Cấu trúc sẽ giúp người quản trị định nghĩa các trường (field) phù hợp cho content đó. Sau này các content mới có thể xài lại cấu trúc đã định nghĩa sẵn đã được định nghĩa.

  Để tạo Cấu trúc mới, nhấn vào button +. Đặt tên và kéo thả các trường dữ liệu (cấu trúc) mong muốn, có thể sửa tên của field đó.

 • Biểu mẫu (Template) sẽ đi theo Cấu trúc (Structure) ở trên, để tạo 1 Template, bắt buộc phải chọn Structure. Template sẽ là nơi sắp xếp các trường dữ liệu và thêm css, js để widget giống với thiết kế.

  Để tạo Template mới, có 2 cách:

  • Cách 1 (Nên chọn): Ở giao diện Structure, nhấn button   ở góc phải Cấu trúc cần tạo Template, chọn Quản trị biểu mẫu (Manage Templates).
  • Cách 2: Nhấn vào button +, sau đó chọn StructureNgôn ngữ (Language) (hỗ trợ 2 loại ngôn ngữ là FreeMarkerVelocity) như hình bên dưới.

  Kéo xuống dưới trang tạo template sẽ thấy phần Script, đây là nơi viết code xử lý cho Template. Phía bên trái sẽ có danh sách các field của Structure, nhấn chọn vào từng field sẽ tự động fill code sang khung bên phải.

 • Bài viết (Web Content) là nơi chứa nội dung chính của widget. Web content bắt buộc phải đi theo bộ StructureTemplate.

  Sau đây là các bước để tạo content mới:

  Lưu ý

  Bởi vì 1 Structure có thể áp dụng cho nhiều Template khác nhau. Nên khi tạo ở giao diện tạo mới Web Content nên kéo chuột di chuyển xuống phần Structure and Templates để kiểm tra xem đã đúng chưa. Ví dụ ở bên dưới là Structure chung cho các sản phẩm của IAAS, Template dùng cho Widget Lợi ích, chỉ xài khi tạo Widget Lợi ích (Benefits).
  • Đi vào thư mục cần tạo, nhấn button + sẽ hiện ra danh sách các Structure đã tạo, chọn Structure cần tạo (Blog Structure, Events - Structure, Promotions Structure Product IaaS - Structure,..), nếu không cần chọn option mặc định là Basic Web Content.

  Lưu ý

  Khi tạo các bài viết mới, tuỳ vào nhu cầu tạo Blog, Events, Promotions,... bắt buộc phải chọn Structure tương ứng thì khi tạo xong và public mới xuất hiện trên các trang tương ứng (Do các trang đã filter điều kiện).

  • Nhập Tiêu đề (Title) của Widget, đây chỉ là tên của Widget để dễ dàng tìm kiếm, sẽ không hiển thị trên Page.
  • Mô tả về các trường dữ liệu trong Web Content:

   • Hình ảnh (Image): Sẽ có xuất hiện nút Select như hình bên dưới, field dạng này sẽ cho phép người dùng chọn hình ảnh đã upload sẵn trong thư mục Documents and Media.

  Lưu ý

  Chỉ chọn các hình ảnh đã được public, không nên kéo thả hình ảnh từ máy vào, do website đi qua CDN nên các hình ảnh kéo từ máy vào sẽ có tên có các ký tự đặc biệt, tầng CDN sẽ không đọc được.

  • HTML: Cho phép user viết code HTML, CSS, JS, những field dạng như thế này khi click vào sẽ xuất hiện ký hiệu </> như hình bên dưới. Nhấn vào ký hiệu đó mở giao diện code.

   Khi viết xong code, nhấn nút Tt như bên dưới để đóng.

   Và đây là kết quả xem trước

  • Date: Click chọn các field này và chọn ngày tương ứng

  • Checkbox: Có 2 option True và False

Tài liệu và đa phương tiện (Documents and Media)

Là nơi lưu trữ toàn bộ hình ảnh, file, pdf,... (đa số là hình ảnh) của website.

Tất cả các hình ảnh sử dụng trong Page nên được upload lên đây trước khi sử dụng.

Lưu ý

Hình ảnh được lưu theo thư mục, nên đặt tên gợi nhớ để dễ tìm kiếm hơn.

  • Để upload hình, di chuyển đến thư mục cần upload, chọn button +

  • Có 3 tuỳ chọn cần lưu ý:

   • Thư mục (Folder) tạo thư mục con nếu cần gôm nhóm
   • Nhiều tài liệu (Multiple Documents) upload nhiều hình cùng lúc, kéo thả cùng lúc nhiều tài liệu vào khu vực chỉ định hoặc có thể nhấn nút “Thêm tài liệu” để đi đến folder cần chọn tài liệu.

   • Tài liệu cơ bản (Basic Documents) upload 1 hình 1 lần. Tương tự phần nhiều tài liệu, riêng ở phần này, bạn có thể sửa tên tài liệu được.
  • Chọn thao tác upload, sau đó chọn hình ảnh cần upload.

Lưu ý

Ở cuối mỗi phần upload hình ảnh đều có 1 mục là Quyền hạn (Permissions), nhấp chọn option Mọi người (Anyone) ở phần Có thể xem bởi (Viewable by). Nếu để mặc định, chỉ những user admin mới có thể thấy hình ảnh, người dùng cuối khi vào website sẽ không thấy. Xem thêm tại đây.

  • Nhấn Xuất bản (Publish) để upload.
  • Cách lấy URL của hình ảnh:

   • Nhấn chọn dấu checkbox ở góc trái trên hình ảnh.
   • Tiếp đó nhấn vào nút i như hình bên dưới.
   • Nhìn xuống bên dưới sẽ thấy URL của hình ảnh.

Lưu ý

Chỉ copy từ đoạn /documents trở về sau.

Mô tả từng bước tạo Blog, Events, Promotions, Product,... 

 • Trước tiên cần Tạo Page tương ứng. Nếu tạo thêm section mới cho Product thì bỏ qua bước này.

Lưu ý

Có thể tham khảo các bài viết trước đó, mở 1 widget đã tạo sẵn ở tab khác để tham khảo.

 • Chọn Menu Bài viết-Cấu trúc-Biểu mẫu (Web Content).

 • Chọn nơi chứa Widget:

  • Blog: Trang chủ / VNG Cloud / Blog
  • Events: Trang chủ / VNG Cloud / Events
  • Promotions: Trang chủ / VNG Cloud / Promotions
  • Product: Trang chủ / VNG Cloud / Products
 • Nhấn +, sau đó chọn cấu trúc tương ứng như bên dưới:

  • Blog: Blog Structure
  • Events: Events - Structure
  • Promotions: Promotions Structure
  • Product: Product IaaS Structure
 • Hình ảnh dưới đây là ví dụ về tạo Blog

Lưu ý

Trong từng Web Content sẽ có icon ngôn ngữ, do website đang hỗ trợ 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt, nên khi tạo Web Content, người dùng cần chỉnh content ở cả 2 ngôn ngữ. Nhấn vào icon để đổi ngôn ngữ. Nên làm từ đầu, ngay mục Tiêu đề.

Nếu nhấn vào icon ngôn ngữ không thấy sổ ra danh sách ngôn ngữ thì Refresh lại page do đây là bug của thư viện.

Có thể mở 1 bài viết đã tạo trước đó để xem mẫu và làm theo.

 • Sau đó giao diện tạo Web Content mới sẽ hiển thị ra.
 • Tất cả các widget đều sẽ có các field tương tự nhau, xem cách điền ở bên dưới. Đối với các field riêng của từng loại, nhấn vào đây Blog, Events, Promotions, Products để đi ngay đến cách điền dữ liệu cho từng loại bài viết.
  • Tag: Viết bằng HTML. Ví dụ bài viết có tag là vCloudcam và eBook:

   <p><a href="/search-tag?tag=vcloudcam" title="vCloudcam">vCloudcam</a><a href="/search-tag?tag=ebook" title="eBook">eBook</a></p>
  • Description: Câu mô tả ngắn của bài viết.

  • Cover Image: Hình cover của bài viết. Xem thêm cách chọn hình ảnh tại đây.
  • Thumbnail Image: Thumbnail của bài viết. Xem thêm cách chọn hình ảnh tại đây.
  • URL Detail: URL của Page chứa bài viết.

Lưu ý

Chỉ cần lấy từ sau /blog/. Ví dụ như bài Blog có link là https://vngcloud.vn/blog/cloud-camera-vsaas-vs-dau-ghi-truyen-thong chỉ cần lấy cloud-camera-vsaas-vs-dau-ghi-truyen-thong.

  • Content: Nội dung chính của bài viết, viết bằng HTML, có thể tham khảo các bài blog đã tạo, chỉ đơn giản là các thẻ <p> và <img />.
  • External Content: Phần nội dung thêm (Không cần quan tâm nhiều, đa số không dùng đến).
  • Tag: Tag của bài viết, xem thêm tại đây để tìm hiểu cách code (viết bằng HTML). Các tag được viết ở đây (HTML) đều phải được chọn trước tại đây.
  • CSS, Javascript: Đây là các option css và javascript nếu cần tạo thêm cho widget. Nếu không có thể bỏ trống vì trong phần template của widget đã viết sẵn.

  • Category: Nhấn Chọn (Select) để chọn (Category cũng chia theo thư mục)

   • Events: Category được lưu ở VNG CLOUD / Events /. Events chia làm 2 loại (Có thể tham khảo các bài viết khác):

    • Sự kiện sắp diễn ra: Thêm category VNG CLOUD / Events / Upcoming Events. Để đánh dấu sự kiện đã kết thúc, chọn thêm category VNG CLOUD / Events / Ended.
    • Bài viết về sự kiện: Chọn category VNG CLOUD / Events / List Events (mặc định phải có). Sau đó có thể tuỳ chọn thêm các category khác.
   • Blog: Category được lưu ở Blogs /.
   • Promotions: Category được lưu ở Page Layout / Sản phẩm / (Do Promotions chia category theo sản phẩm). Đối với các Promotions đang chạy, chọn thêm Category ở thư mục Page Layout / Promotion / new để đánh dấu sự kiện đang diễn ra.

  • Tag không chia theo thư mục, nhấn Chọn (Select) để tìm kiếm, nếu không tìm thấy có thể tự thêm vào bằng cách nhấn vào button Thêm để tạo trực tiếp.

  • Parent Url là URL của bài viết, bỏ domain đi. Ví dụ /blog/huong-dan-3-buoc-khoi-tao-nhanh-wordpress.
  • Các tài sản liên quan (Related Assets): Chọn các bài viết liên quan. Nhấn button Chọn (Select), sau đó chọn Cấu trúc, sẽ có hộp thoại xổ ra danh sách các bài viết hiện có, nhấp chọn bài viết liên quan tới bài viết bạn đang tạo, lưu ý mỗi lần chỉ chọn được 1 bài viết.
  • Quyền hạn (Permission), chọn option Mọi người.
 • Nhấn Xuất bản (Publish) để tạo.
Blog

Sau đây là các bước tạo:

 • Tạo page
 • Upload hình ảnh

  • Upload hình ảnh của bài viết lên trang Tài liệu và đa phương tiện ở thư mục VNG Cloud / blog.
  • Hình ảnh thumbnail để shared link đặt ở thư mục VNG Cloud / image share.

Lưu ý

Tên hình ảnh dùng để shared link đặt theo công thức như ví dụ dưới đây:

 • Trang web có url là https://vngcloud.vn/blog/cloud-camera-vsaas-vs-dau-ghi-truyen-thong thì tên hình ảnh sẽ là blog-cloud-camera-vsaas-vs-dau-ghi-truyen-thong.jpg
 • Trang web có url là https://vngcloud.vn/product/vcloudcam thì tên hình ảnh sẽ là product-vcloudcam.jpg
 • Tạo Widget với mô tả như sau:
  • Cấu trúc (Structure): Blog Structure
  • Biểu mẫu (Template): Latest Blog
  • Blog có các nội dung cần chú ý như sau:

Events

Sau đây là các bước tạo:

 • Tạo page
 • Upload hình ảnh

  • Upload hình ảnh của bài viết lên trang Tài liệu và đa phương tiện ở thư mục VNG Cloud / events.
  • Hình ảnh thumbnail để shared link đặt ở thư mục VNG Cloud / image share. Xem lưu ý tại đây.
 • Tạo Widget với mô tả như sau:
  • Cấu trúc (Structure): Events - Structure
  • Biểu mẫu (Template): Events - Templates

Lưu ý

Hiện tại khi chọn tạo mới bài viết Events, template mặc định đang là Events Test - Templates. Do đó người dùng cần chú ý đổi lại trước khi tiếp tục các thao tác khác.

  • Events có các nội dung cần chú ý như sau:

   • Title: Tiêu đề bài viết (HTML)

   • Styled Title: Như tên gọi, nó là tiêu đề có cấu trúc phức tạp hơn, không chỉ đơn giản là 1 dòng như Title phía trên (Thường dùng cho tiêu đề của các sự kiện sắp diễn ra, viết bằng HTML).

   • Đánh dấu sự kiện Online, đối với các sự kiện sắp diễn ra, chọn Online event, còn lại bỏ qua không cần chọn.

   • Date: ngày diễn ra sự kiện.
   • Time: Thời gian diễn ra sự kiện.
   • Address: Địa chỉ diễn ra sự kiện.
   • Libraries: Mặc định chọn để sử dụng thêm cái script libraries.

Promotions

Sau đây là các bước tạo:

 • Tạo page
 • Upload hình ảnh

  • Upload hình ảnh của bài viết lên trang Tài liệu và đa phương tiện ở thư mục VNG Cloud / promotions.
  • Hình ảnh thumbnail để shared link đặt ở thư mục VNG Cloud / image share. Xem lưu ý tại đây.
 • Tạo Widget với mô tả như sau:
  • Cấu trúc (Structure): Promotions Structure
  • Biểu mẫu (Template): Promotions Template

Lưu ý

Hiện tại khi chọn tạo mới bài viết Promotions, template mặc định đang là Promotions Template Full (Đây là template không xài style mặc định). Do đó người dùng cần chú ý đổi lại trước khi tiếp tục các thao tác khác.

  • Promotions có các nội dung cần chú ý như sau:

   • Start Time: Thời gian bắt đầu sự kiện
   • End Time: Thời gian kết thúc sự kiện

Products

Content được lưu trữ toàn bộ trong thư mục VNG Cloud / Products / Tên Product / Vesion 1.0

Tên của widget được đặt tên theo chức năng của widget đó để dễ dàng tìm kiếm

Do các trang sản phẩm đều giống nhau về cấu trúc, nên khi tạo 1 widget mới cho product chỉ cần COPY widget tương tự ở 1 sản phẩm khác và thực hiện update lại.

Lưu ý

Trước khi thực hiện copy hoặc delete nên copy lại URL của trang hiện tại. Do thư viện đang sử dụng khi thực hiên copy hoặc delete sẽ trở về thư mục ngoài cùng, gây mất thời gian trong việc tìm kiếm lại thư mục sản phẩm đang làm.

Sau đây là cách thường sử dụng để tạo mới widget cho product:

 • Tạo page
 • Chọn widget cần copy (Ví dụ bên dưới là bảng giá của sản phẩm vCloudcam)
 • Nhấn chọn button  , chọn Sao chép (Copy).

 • Widget vừa được copy sẽ xuất hiện ở dưới cuối, title sẽ có chữ Trùng lặp (Duplicate). Tiếp tục nhấn chọn button  , chọn Di chuyển (Move).

 • Chọn thư mục sản phẩm cần di chuyển đến và nhấn Di chuyển (Move)
 • Sau cùng, di chuyển đến thư mục sản phẩm bạn đang làm, sẽ thấy xuất hiện widget đó. Nhấn chọn widget và thực hiện chỉnh sửa nội dung.

Thêm Widget vào trang web 

Mở trang web cần thêm widget lên (Nhớ mở link https://admin.vngcloud.vn mới có thể thực hiện thao tác này. Các bước mô tả như hình bên dưới

 • Nhấn vào button +. Chọn tab Nội dung (Content)
 • Chọn widget bạn muốn thêm vào, có thể search nếu không tìm thấy.
 • Thực hiện nhấn và kéo thả widget đến nơi mong muốn trong trang web.

HẾT