Mar-25-2020

Ứng biến trước khủng hoảng

Khủng hoảng là điều không doanh nghiệp nào mong muốn, tuy nhiên, đứng trước bài toán ứng biến với khủng hoảng, doanh nghiệp cần một kế hoạch để chuẩn bị và thích ứng với những biến đổi của thị trường.

Những yếu tố then chốt mà doanh nghiệp cần tập trung để xây dựng kế hoạch ứng biến trước khủng hoảng:

  • Hạ tầng công nghệ thông tin
  • Nhân sự
  • Quản trị
  • Bảo mật thông tin

Trong khi các doanh nghiệp nhỏ đang loay hoay với bài toán sống còn, các doanh nghiệp lớn có thể chớp lấy thời cơ để bắt đầu chuyển đổi số bộ máy cồng kềnh, biến công nghệ thành công cụ.

Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tối ưu hoá chi phí, vận hành và đứng vững trong khủng hoảng và chuẩn bị để trở lại đường đua sau khủng hoảng.