Feb-04-2020

AI

Tương lai của ERP là kết hợp cùng AI

Có tới 85% ý kiến tán thành với nhận định này và đó là kết quả của khảo sát các CEO toàn cầu lần thứ 22 do PwC tổ chức. Nhưng chỉ có 33% cho biết họ đã tiến hành ứng dụng AI vào việc kinh doanh và vẫn còn ở mức độ hạn chế. Tỷ lệ CEO ứng dụng AI trên quy mô lớn là dưới 10%. Tuy nhiên những con số này sẽ sớm thay đổi.

Thực tế, việc ứng dụng AI vào phần mềm ERP đã diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây do nhu cầu của thị trường về một hệ thống ERP thông minh hơn ngày càng cao. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 khiến cho mọi doanh nghiệp không thể chậm trễ.

Phần mềm ERP truyền thống có vai trò tổ chức thông tin, tạo báo cáo và trực quan hóa dữ liệu thời gian thực quan trọng thông qua bảng điều khiển. Tuy nhiên, ngày nay các doanh nghiệp yêu cầu các công nghệ thông minh hơn, chẳng hạn như có thể nhận ra các xu hướng và mô hình, đưa ra các khuyến nghị cho ban giám đốc, tính toán dựa trên các mối quan hệ khác nhau và tự động hóa các quy trình phức tạp.

Một phần mềm ERP thông minh nhất định phải linh hoạt trong việc tương thích với các công nghệ mới. Chẳng hạn như ứng dụng machine learning và deep learning vào việc phát hiện sai sót trong quá trình sản xuất, phân tích và dự báo thị trường, hay học các thuật toán cho hệ thống tự động.

Nói về phần mềm ERP thông minh, quản lý nghiên cứu của IDC - Alexandros Stratis - cho biết: “Một giao diện hỗ trợ người dùng là yếu tố cốt lõi để biến những công nhân có kiến thức bình thường ngày hôm nay, thành những công nhân có kiến thức kĩ thuật số của tương lai”.

Mặc dù một giao diện hỗ trợ và mang tính tương tác thực sự với phần mềm ERP vẫn là mục tiêu trong tương lai, nhưng chất lượng của sự tương tác sẽ được cải thiện theo thời gian, và tạo ra các công ty dễ chịu hơn, với môi trường làm việc uyển chuyển hơn, có định hướng và giảm các quy trình xử lý hậu cần (back office).

Hệ thống ERP để thoả mãn được các yêu cầu như thế, cần phải tương thích tốt với các ứng dụng tiên tiến, và phát triển dựa trên yêu cầu đặc thù của công ty. Thực tế là các nền tảng ERP hiện đại, vốn đang có mặt trên các mô hình có sẵn và trên nền tảng đám mây, đã có thể đáp ứng nhu cầu này.

Phần mềm ERP sẽ phải tự cung cấp các yêu cầu nâng cấp đối với hệ thống hiện tại để từ đó có thể sử dụng các công nghệ thông minh. Có thể nói, tương lai của một phần mềm ERP nằm chính ở khả năng tương thích của nó, và đó là việc của các nhà cung cấp nếu không muốn bị đào thải.