Feb-04-2020

Kì vọng gì vào phần mềm ERP trong kỉ nguyên 4.0?

Phần mềm ERP nền web với khả năng mở rộng

Các hệ thống thông minh đòi hỏi một lượng dữ liệu đáng kể để xác lập các xu hướng, mô hình và mối tương quan, cũng như khả năng tìm hiểu và đưa ra kết luận. Nền tảng công nghệ phù hợp cho những thứ này tiết kiệm nhất vẫn là khi triển khai trên điện toán đám mây hoặc nền web.

Việc triển khai trên các nền tảng này cho phép các công ty lớn hay nhỏ đều có thể tiếp cận các công nghệ thông minh và ngân sách dành cho nó không phải là rào cản nữa. Tuy nhiên, về mặt công nghệ, nó đòi hỏi phải hiện đại hóa hệ thống phần mềm ERP dựa trên nền tảng công nghiệp tương ứng trong kiến trúc phần mềm. Ví dụ như cần Microsoft .NET để truy cập tài nguyên của Azure một cách liền mạch.

Chuyên môn hoá để triển khai nhanh hơn các hệ thống thông minh

Mặc dù việc truy cập vào các hệ thống thông minh thông qua các dịch vụ web giúp các công ty dễ dàng tận dụng lợi thế hơn, nhưng chúng không nhất thiết là một giải pháp vượt trội cho sản xuất công nghiệp.

Cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động

Môi trường kinh tế đầy biến động hiện nay khiến các nhà quản lý phải tập trung vào việc tối ưu hóa nền tảng riêng của họ. Theo Khảo sát CEO thường niên lần thứ 22 của PwC, 77% CEO trên toàn cầu cam kết thúc đẩy tăng trưởng doanh thu thông qua các biện pháp nội bộ để cải thiện hiệu quả hoạt động.

Với các công ty đặt ra các tiêu chuẩn cao về mặt hiệu quả khi thiết lập các hệ thống CNTT, những kỳ vọng và lợi thế trong việc đổi mới khi hiện đại hóa phần mềm ERP cũng rất cao. Phần mềm ERP có truyền thống chịu trách nhiệm tổ chức thông tin, tạo báo cáo và trực quan hóa dữ liệu thời gian thực quan trọng thông qua bảng điều khiển.

Tuy nhiên, ngày nay các doanh nghiệp muốn ứng dụng các công nghệ thông minh vào phần mềm ERP để có thể nhận ra các xu hướng và mô hình, đưa ra các khuyến nghị cho hành động, tính đến các mối quan hệ khác nhau và tự động hóa các quy trình phức tạp. Do đó, ERP trong kỉ nguyên công nghệ 4.0 sẽ rất khác so với trước kia.