Chính sách chương trình ưu đãi dành riêng cho khối giáo dục lên tới 188.000.000 VND

2023/08/23 10:26

1. Thời gian ưu đãi: từ 25/08/2023 tới 31/12/2023.

2. Điều kiện và đối tượng áp dụng

 • Chương trình ưu đãi mùa tựu trường dành riêng cho khách hàng mới khối giáo dục chưa từng sử dụng dịch vụ của VNG Cloud.
 • Gói dùng thử có giá trị lên tới hơn 188.000.000 VNĐ (tương ứng với tài nguyên thực tế sử dụng trên VNG Cloud Portal) và khả dụng cho các dịch vụ vServer, vStorage, vMonitor Platform Log, vCDN, và vCloudcam.
 • Chỉ áp dụng cho khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin doanh nghiệp hợp lệ cho VNG Cloud gồm: Tên doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp, Họ tên, domain email Doanh nghiệp và/hoặc các thông tin cần thiết khác phục vụ cho việc xác thực.
 • Khách hàng thuộc khối giáo dục là khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ VNG Cloud với domain email kết thúc bằng .edu, .org hoặc tên trường học, học viện chính quy được bộ giáo dục công nhận, và các khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục số (Edtech).
 • Thời điểm đăng ký nhận ưu đãi phải nằm trong thời gian diễn ra chương trình từ 25/08/2023 - 31/12/2023.
 • Không áp dụng cộng dồn chương trình ưu đãi này với các chương trình dùng thử khác của VNG Cloud.

3. Giới hạn sản phẩm được sử dụng

Trong thời gian dùng thử, người dùng sẽ có quyền truy cập các dịch vụ có giá trị như liệt kê bên dưới, trong vòng 6 tháng.

Chính sách chương trình ưu đãi dành riêng cho khối giáo dục lên tới 188.000.000 VND! Chính sách chương trình ưu đãi dành riêng cho khối giáo dục lên tới 188.000.000 VND! Chính sách chương trình ưu đãi dành riêng cho khối giáo dục lên tới 188.000.000 VND! Chính sách chương trình ưu đãi dành riêng cho khối giáo dục lên tới 188.000.000 VND!

Sản phẩm áp dụng chương trình ưu đãi gồm:

 • vServer: Server-Instance Type, DB-Instance Type, Load Balancing, DB-BlockStore, Server-BlockStore, K8S, vMarketPlace (Window license).
 • vStorage: Gold storage, Gold traffic, Gold request, Silver storage, Silver traffic, Silver request, Archive storage, Archive traffic, Archive request, Archive, Traffic international Gold & Silver international.
 • vCDN: Web Accelerator, Video on demand, Object Download, Livestreaming.
 • vMonitor Platform: vMonitor Platform.
 • vCloudcam: Liveview camera áp dụng tối đa 100 camera
 • Không áp dụng: vColo, vContainer, các sản phẩm phần cứng.

4. Kích hoạt

 • Để kích hoạt bản dùng thử, người dùng phải hoàn thành biểu mẫu đăng ký và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chương trình ưu đãi. Người dùng sẽ nhận được một liên kết kích hoạt qua email từ VNG Cloud, bạn phải nhấp vào liên kết này để bắt đầu dùng thử.
 • Thời gian dùng thử sẽ kéo dài trong 6 tháng kể từ khi người dùng kích hoạt bản dùng thử bằng liên kết kích hoạt. Bản dùng thử sẽ tự động hết hạn sau 6 tháng và người dùng có quyền lựa chọn chuyển đổi dùng thử thành sử dụng dịch vụ vĩnh viễn.
 • Mỗi khách hàng hợp lệ chỉ được sử dụng mã quà tặng 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Thông tin VNG Cloud nhận được trên hệ thống của VNG Cloud là căn cứ xác định khách hàng thỏa mãn các điều kiện của chương trình khuyến mại này.
 • Khách hàng cần kích hoạt ví trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm đăng ký ưu đãi. Sau thời hạn này, nếu khách hàng không kích hoạt, gói ưu đãi sẽ mất hiệu lực.
 • Ưu đãi có hiệu lực trong vòng 6 tháng kể từ ngày khách hàng kích hoạt thành công. Hết thời hạn, trong trường hợp khách hàng không chuyển sang hình thức sử dụng trả phí, toàn bộ tài nguyên ưu đãi sẽ tự động được xoá bỏ khỏi tài khoản của khách hàng và không được bồi hoàn dưới mọi hình thức.
 • Khi sử dụng dịch vụ của VNG Cloud, khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định/quy chế/chính sách của VNG Cloud được đăng tải tại website vngcloud.vn tùy từng thời điểm.

5. Thanh toán

 • Trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ vượt quá hạn mức gói ưu đãi/tháng, khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho VNG Cloud khoản chi phí tương ứng với dung lượng phát sinh ngoài giới hạn gói ưu đãi. Chi phí được tính theo chính sách giá niêm yết của VNG Cloud.
 • Giá trị ưu đãi không được hoàn lại và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

6. Chấm dứt chương trình

Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu:

 • VNG Cloud phát hiện dấu hiệu đầu cơ gian lận từ khách hàng/đối tác; hoặc
 • Chương trình hết ngân sách khuyến mại.

Nếu xảy ra tranh chấp quyền lợi, quyết định của VNG Cloud là quyết định cuối cùng và có giá trị áp dụng với các bên.

7. Hỗ trợ

Trong thời gian dùng thử, người dùng sẽ có quyền truy cập vào nhóm hỗ trợ khách hàng của VNG Cloud để được hỗ trợ về bất kỳ vấn đề hoặc câu hỏi nào.

Đăng ký nhận ưu đãi tại đây: http://bit.ly/vngcloud-edu-promotion-188

Bằng việc GỬI form đăng ký, bạn đã ĐỒNG Ý với Điều khoản sử dụng dịch vụChính sách bảo mật của chúng tôi.