Chính sách chương trình ưu đãi dành cho tất cả dịch vụ của VNG Cloud

Bản dùng thử miễn phí dành cho khách hàng mới của nền tảng VNG Cloud chưa sử dụng dịch vụ trước đây. Bản dùng thử chỉ khả dụng cho các dịch vụ vServer và vStorage và có giá trị lên từ 3.500.000 đến 20.000.000 VNĐ (tương ứng với 3.500.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ tài nguyên thực tế sử dụng trên VNG Cloud Portal)

March 16, 2023

March 16, 2023

March 14, 2023

March 14, 2023

December 13, 2022

December 13, 2022

August 22, 2022

August 22, 2022

June 16, 2022

June 16, 2022

June 16, 2022

June 16, 2022