Chính sách dùng thử dịch vụ cho khối khách hàng doanh nghiệp tham dự sự kiện "Smart Retailing: When Touchpoints Turn Into Tipping Points" ngày 26/4

2023/04/14 13:59

I. Chương trình chiết khấu hợp đồng khi sử dụng dịch vụ vCloudcam

 • "Mua 6 tháng tặng 2 tháng" dịch vụ áp dụng trên giá public sản phẩm vCloudcam.
 • Áp dụng cho khách hàng tham dự webinar Ngành bán lẻ của VNG Cloud.
 • Không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác của vCloudcam.
 • Trong mọi trường hợp phát sinh liên quan đến chương trình, quyết định của VNG Cloud là quyết định cuối cùng.

II. Chính sách dùng thử dịch vụ trị giá 3.500.000 VND trên VNG Cloud Portal

1. Điều kiện áp dụng
 • Bản dùng thử miễn phí dành cho khách hàng mới của nền tảng VNG Cloud chưa sử dụng dịch vụ trước đây. Bản dùng thử chỉ khả dụng cho các dịch vụ vServer và vStorage và có giá trị lên tới $150 USD (tương ứng với 3.500.000 VNĐ tài nguyên thực tế sử dụng trên VNG Cloud Portal).
 • Chỉ áp dụng cho khách hàng điền đầy đủ chi tiết thông tin Doanh nghiệp và cung cấp domain email Doanh nghiệp.
 • Chỉ áp dụng cho các khách hàng tham dự các hoạt động tư vấn và sự kiện của VNG Cloud (webinar, education workshop, hội thảo bàn tròn...).
 • Chỉ áp dụng cho các Doanh nghiệp chưa từng sử dụng dịch vụ của VNG Cloud.
 • Không áp dụng cộng dồn chương trình dùng thử với các chương trình dùng thử khác của vServer và vStorage VNG Cloud.
2. Thời gian dùng thử

Thời gian dùng thử kéo dài trong 14 ngày kể từ khi người dùng kích hoạt bản dùng thử bằng liên kết kích hoạt. Bản dùng thử sẽ tự động hết hạn sau 14 ngày và người dùng có sự lựa chọn chuyển đổi dùng thử thành sử dụng dịch vụ trả phí.

3. Kích hoạt

Để kích hoạt bản dùng thử, người dùng phải hoàn thành biểu mẫu đăng ký và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của bản dùng thử miễn phí. Người dùng sẽ nhận được một liên kết kích hoạt qua email, họ phải nhấp vào liên kết này để bắt đầu dùng thử.

4. Giới hạn sản phẩm được sử dụng
 • Trong thời gian dùng thử, người dùng sẽ có quyền truy cập các dịch vụ vServer và vStorage trị giá tới 3.500.000 VND.
 • Chi tiết sản phẩm áp dụng:
  • vServer: Server-Instance Type, DB-Instance Type, Load Balancing, DB-BlockStore, Server-BlockStore.
  • vStorage: Gold storage, Gold traffic, Gold request, Silver storage, Silver traffic, Silver request, Archive storage, Archive traffic, Archive request, Archive, Traffic international Gold & Silver international.
  • Không áp dụng: vMonitor, vCloudcam, các sản phẩm phần cứng.
5. Quy định về mã kích hoạt chương trình dùng thử
 • Mã kích hoạt sẽ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập mã thành công.
 • Mã kích hoạt sẽ tự động hết hạn sau 14 ngày kể từ thời điểm kích hoạt.
 • Mỗi tài khoản hợp lệ chỉ được sử dụng mã quà tặng 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Mã kích hoạt không cộng dồn nhiều tài nguyên từ nhiều chương trình dùng thử khác nhau.
 • Mã kích hoạt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc giao dịch dưới hình thức khác.
 • Quà tặng chỉ được sử dụng tại đường dẫn của chương trình.
 • Không sử dụng dịch vụ cho mục đích vi phạm pháp luật, các hoạt động liên quan đến tiền ảo, cài đặt bot, tấn công hệ thống khác.
 • Nếu phát hiện sai phạm hoặc gian lận, người dùng sẽ không được tiếp tục tham gia Chương trình.
6. Thanh toán

Nếu người dùng chọn tiếp tục sử dụng nền tảng VNG Cloud sau thời gian dùng thử, họ sẽ được thanh toán hàng tháng dựa trên mức sử dụng của họ. Nếu người dùng hủy tài khoản của họ trước khi kết thúc thời gian dùng thử, họ sẽ không bị tính phí.

7. Chấm dứt dùng thử

VNG Cloud có quyền chấm dứt việc dùng thử bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Nếu bản dùng thử bị chấm dứt do vi phạm các điều khoản và điều kiện, người dùng có thể bị tính phí cho bất kỳ việc sử dụng nào vượt quá khoản tài nguyên 3.500.000 VND.

8. Hỗ trợ

Trong thời gian dùng thử, người dùng sẽ có quyền truy cập vào nhóm hỗ trợ khách hàng của VNG Cloud để được hỗ trợ về bất kỳ vấn đề hoặc câu hỏi nào.

VNG Cloud chỉ cấp tài nguyên cho các Khách hàng thỏa mãn các điều kiện trên.

Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện của bản dùng thử miễn phí, người dùng thừa nhận rằng họ đã đọc và hiểu chính sách cũng như đồng ý tuân thủ các điều khoản của chính sách.

article.read_more