VNG Cloud chào khách mới! Hoàn ngay 15% giá trị hợp đồng

2022/12/08 05:14

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi việc vận hành ổn định và bảo mật dữ liệu cho các Doanh nghiệp, những giá trị kinh doanh bền vững, VNG Cloud tặng riêng 15% cho khách hàng mới sử dụng, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

 • 1. Tên chương trình: "Tặng deal chào khách hàng mới".
 • 2. Thời gian: 08/12/2022 - 31/01/2023.
 • 3. Đối tượng: tất cả cá nhân, doanh nghiệp chưa từng sử dụng dịch vụ của VNG Cloud, áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên. Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn.
 • 4. Sản phẩm áp dụng:
  • vServer: Sản phẩm máy chủ đáp ứng hạ tầng số thông minh. Khởi tạo VM, VPC, Security Group và hàng loạt các dịch vụ khác trên một portal duy nhất.
  • vStorage: Giải pháp lưu trữ dữ liệu số tối ưu với nhiều lớp lưu trữ và gói giá phục vụ nhu cầu của mọi Doanh nghiệp.
  • vMonitor: Chủ động giám sát hệ thống một các toàn diện. Cho phép giám sát sức khỏe không chỉ hạ tầng Cloud của VNG Cloud, mà còn ở hạ tầng On-premise.

* Áp dụng cho tất cả các sản phẩm con của vServer, vStorage, vMonitor.

 • 5. Hình thức khuyến mãi
  • Sau khi bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận Sales tiếp nhận thông tin nhu cầu của khách hàng. Hợp đồng sẽ được ký kết và Khách hàng có thể sử dụng tài nguyên trên portal VNG Cloud.
  • Sau tháng đầu tiên sử dụng: Khách hàng sẽ được nạp thêm credit có giá trị bằng 15% giá trị Hợp đồng ký kết tại thời gian diễn ra chương trình (15% giá trị trước thuế).