Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì với Nghị Định 53 về lưu trữ dữ liệu trên không gian mạng tại Việt Nam?

2023/08/17 03:03

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì với Nghị Định 53 về lưu trữ dữ liệu trên không gian mạng tại Việt Nam?

Theo điều 26, Nghị định 53/2022/NĐ-CP của chính phủ, "doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam phải thực hiện lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam (hình thức lưu trữ sẽ do doanh nghiệp quyết định)".

Nghị định này giúp doanh nghiệp được bảo vệ tốt hơn trước các vi phạm pháp luật trên không gian mạng, bình đẳng với các doanh nghiệp nước ngoài về thủ tục pháp lý, song song đó các doanh nghiệp cũng cần tìm kiếm một giải pháp về lưu trữ dữ liệu để đáp ứng những quy định mới.

Vậy, làm thế nào để chọn đúng nhà cung cấp cloud storage phù hợp với quy mô của doanh nghiệp nhưng vẫn cam kết thực hiện đúng yêu cầu của Chính phủ? Tải ngay ebook "Nghị định 53 của Chính Phủ về lưu trữ dữ liệu trên không gian mạng tại Việt Nam. Cơ hội hay Thách thức?"

Link đăng ký