Giải Mã Kubernetes: Hướng dẫn A-Z về Container trong DevOps

2023/08/17 05:34

DevOps là một triển khai phương pháp làm việc tích hợp giữa nhóm phát triển phần mềm (Development) và nhóm vận hành hệ thống (Operations). Nó nhấn mạnh vào sự cộng tác, liên kết và tổ chức trong toàn bộ quá trình phát triển và triển khai phần mềm. DevOps tạo ra một môi trường làm việc liên tục, nhạy bén và đáp ứng nhanh chóng với các yêu cầu và thay đổi từ khách hàng.

Trong thời đại 4.0, sự áp dụng DevOps trên nền tảng đám mây đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc xây dựng và triển khai ứng dụng. Đám mây cung cấp một môi trường linh hoạt, mở rộng và có thể truy cập từ xa cho việc lưu trữ dữ liệu và chạy các ứng dụng.

VNếu doanh nghiệp bạn đang tìm kiếm những giải pháp DevOps trên đám mây, VNG Cloud xin giới thiệu tới bạn cuốn eBook “Giải Mã Kubernetes: Hướng dẫn A-Z về Container trong DevOps”.

Chúng tôi tin rằng với xu thế DevOps đang phát triển từng ngày, công nghệ đám mây là giải pháp mạnh mẽ có khả năng đáp ứng nhu cầu điện toán cho lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.

Link đăng ký