Chiến lược quản lý dữ liệu: Xây dựng nền tảng thành công cho các sáng kiến AI

2023/12/22 09:07

Theo khảo sát mới nhất của McKinsey, 1/3 số người tham gia khảo sát cho biết Generative AI đang được sử dụng trong ít nhất một chức năng kinh doanh. Ngoài ra, 40% tổ chức cho biết họ đã áp dụng AI và dự kiến sẽ đầu tư nhiều hơn trong tương lai. Chúng ta không thể phủ nhận rằng Generative AI chính là xu hướng công nghệ bùng nổ trong năm 2023.

Tuy nhiên, như các xu hướng công nghệ mới, Generative AI cũng phải đối mặt với những thách thức, đặc biệt là trong quản lý dữ liệu. Khảo sát của Deloitte chỉ ra ít nhất 40% doanh nghiệp áp dụng AI đã báo cáo về mức độ phức tạp "thấp" hoặc "trung bình" trong việc xử lý dữ liệu. Hơn nữa, gần 1/3 các nhà quản lý CNTT xác định thách thức liên quan đến dữ liệu là một trong ba vấn đề hàng đầu làm cản trở các sáng kiến AI.

Vì vậy, nếu doanh nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức quản lý dữ liệu trong quá trình triển khai AI, cuốn eBook “Chiến lược quản lý dữ liệu: Xây dựng nền tảng thành công cho các sáng kiến AI” là dành cho bạn, với 4 nội dung chính:

  • Những xu hướng AI, Big Data và Điện toán đám mây hàng đầu trong lĩnh vực quản lý dữ liệu
  • Vượt qua rào cản quản lý dữ liệu để kích hoạt sáng kiến AI
  • Tối ưu quản lý lưu trữ dữ liệu trên đám mây cho triển khai AI
  • Câu chuyện thực tiễn từ khách hàng

VNG Cloud hy vọng cuốn eBook sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt những lợi thế mà đám mây mang lại trong kỷ nguyên AI, để từ đó xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT mạnh mẽ.

Link đăng ký