vStorageGateway là dịch vụ cung cấp cổng kết nối giữa hạ tầng vật lý của khách hàng và dịch vụ lưu trữ trên cloud. vStorageGateway hỗ trợ các giao thức lưu trữ tiêu chuẩn như: NFS, SMB, CIFS. Với vStorageGateway của VNG Cloud, khách hàng thay vì phải tự cấu hình với các câu lệnh phức tạp thì có thể làm chỉ thông qua giao diện web portal.
 

Tính năng

 
 
 
 
 
 
 
 

Lợi ích triển khai

Triển khai đơn giản

Thực hiện ngay trên portal với 3 bước thiết lập. Dễ dàng tích hợp với object storage.

Nhanh chóng

Tốc độ đồng bộ dữ liệu nhanh chóng.
Các applications không cần thay đổi code để tích hợp.

Linh hoạt và dễ dàng mở rộng

Dễ dàng mở rộng kho lưu trữ không giới hạn.

Tối ưu truyền tải

Các app triển khai trên server vật lý có thể tận dụng local cache tại gateway để truy cập dữ liệu nhanh chóng.