Hybrid Cloud Storage là giải pháp kết hợp giữa VNG & Cloudian giúp giải quyết các vấn đề quản lý lưu trữ khi doanh nghiệp sử dụng kết hợp giữa hạ tầng dữ liệu tại chỗ (On-premise) và dịch vụ đám mây công cộng.

Giải pháp phù hợp cho các khách hàng có nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn, cần tốc độ truy cập nhanh tương đương hệ thống on-premise nhưng vẫn mong muốn dữ liệu được đảm bảo an toàn và có khả năng mở rộng như trên môi trường điện toán đám mây.

 

Tính năng

 • - Độ co giãn theo nhu cầu của doanh nghiệp từ terabyte lên đến petabyte.
 • - Khả năng tương thích cao với giải pháp sao lưu, phục hồi, các ứng dụng chia sẻ và lưu trữ tập tin từ VMWare, Veeam, Veritas, Open Shift...
 • - Khả năng tích hợp với môi trường Public Cloud (Tiering: Google, Amazon)
 • - Đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn bảo mật theo mô hình Object Storage, bao gồm như tiêu chuẩn "Common Criteria Certification with EAL2 designation", Xác thực mã hóa dữ liệu FIPS 140-2, US securities and exchange commission SeC 17a-4, ...
 • - Co dãn theo nhu cầu.
 • - Năng lực lưu trữ không giới hạn.
 • - Mở rộng đơn giản, nhanh chóng.
 • - Nâng cao hiệu suất vận hành hệ thống dữ liệu.
 • - Trích xuất nội dung theo nhu cầu một cách trực quan.
 • - Quản lý và t ìm kiếm siêu dữ liệu Metadata.
 • - Trực quan hóa dữ liệu.

Tương thích với hầu hết các giải pháp sao lưu phổ biến.

 • - Tiết kiệm 70% so với thiết bị sao lưu dự phòng truyền thống.
 • - Truy cập nhanh hơn 100 lần so với sao lưu dạng "Tape".
 • - Thiết lập chính sách Sao lưu dựa trên Remote site hoặc On-cloud.

Dữ liệu được bảo vệ toàn diện

 • - Dữ liệu được đồng bộ 3 bản trên 3 server khác nhau (rep = 3).
 • - Mã hóa dữ liệu theo chuẩn AES-256.
 • - Hỗ trợ cơ chế lưu trữ dạng WORM (Write one read many) giúp bảo vệ nguyên vẹn dữ liệu, tránh việc người dùng xóa hoặc sửa đổi nội dung.
 • - Lưu phiên bản (Versioning) giúp giữ lại các tập nội dung ngay cả khi đã xóa hoặc ghi đè.
 • - Tùy chọn Hyperfile NAS Controller cung cấp đầy đủ tính năng của 1 Enterprise NAS.
 • - Hỗ trợ truy cập đa giao thức: SMB/NFS/FTP.
 • - Tính năng Snapshot.
 • - Tính năng xác thực AD+LDAP.
 • - Mô hình Hydrid Storage hỗ trợ tính năng cung cấp bộ nhớ dữ liệu đêm (cache data) tại trung tâm lưu trữ tại chỗ (on-premise) của khách hàng.
 • - Việc bổ sung tính năng dữ liệu đệm đặt tại on-premise của khách hàng sẽ giúp người quản trị có thể truy cập nhanh chóng mà không phụ thuộc vào băng thông Internet.
 • - Các dữ liệu sau khi được xử lý xong sẽ được tự động đồng bộ lên đám mây ngay lập tức giúp đảm bảo an toàn.
 
 

Sơ đồ hoạt động

 
 

Lợi ích triển khai

100% Native S3 API với khả năng tương thích cao nhất.

Đáp ứng nhu cầu lưu trữ file và object chỉ trong 1 giải pháp.

Dễ dàng co dãn nhanh chóng theo nhu cầu.

Dễ dàng quản lý dữ liệu theo mức "bucket".

Đa dạng mô hình triển khai, gồm private cloud, hydrid cloud storage.

Dữ liệu được bảo vệ an toàn, sẵn sàng cho triển khai kế hoạch phân loại, sao lưu.

SLA: 99.99%

Xài bao nhiêu thanh toán bấy nhiêu (PAYG)