Sắp diễn ra
December 22, 2021

Webinar (Zoom Meeting)

Bảo mật đa nền tảng
cùng VNG Cloud

cho Doanh Nghiệp

Với chủ đề 'Bảo mật đa nền tảng cùng VNG Cloud cho doanh nghiệp', 02 chuyên gia đến từ VNG Cloud và Check Point sẽ giới thiệu hạ tầng Cloud Services của VNG Cloud và các dịch vụ Public Cloud. Giúp các Doanh nghiệp cập nhật những giải pháp mới nhất để tiếp tục sinh tồn trong khủng hoảng.

Tham gia
Events Image
Hết Hạn
November 19, 2021

Webinar (Google Meeting)

Khám phá hạ tầng đám mây

Giải pháp tối ưu chi phí vận hành

Với chủ đề “Khám phá hạ tầng đám mây – Tối ưu chi phí vận hành”, các chuyên gia giải pháp VNG CLOUD sẽ đưa cái nhìn tổng quan và cập nhật giải pháp công nghệ mới nhất giúp IT man kiểm soát chi phí vận hành triệt để. Đặc biệt là trong thời gian khủng hoảng dịch Covid.

Tham gia
Events Image
Hết Hạn
September 16, 2021

Webinar (vMeeting)

Bước chuyển mình
cấp thiết

từ chuyển dịch giá trị kinh
doanh và chi phí vận hành

Với chủ đề 'Bước chuyển mình cấp thiết từ chuyển dịch giá trị kinh doanh và chi phí vận hành', các chuyên gia của VNG Cloud sẽ giới thiệu đến quý khách mời các giải pháp công nghệ trên nền tảng điện toán đám mây đích thực, đã đồng hành cùng với các tập đoàn công nghệ trong suốt hơn 15 năm.

Tham gia
Events Image
Hết Hạn
September 09, 2021

Webinar (vMeeting)

Cập nhập tính năng và
xu hướng mới 2021

Với chủ đề "Cập nhập tính năng và xu hướng mới 2021", các chuyên gia của VNG Cloud sẽ giới thiệu và cập nhật những giải pháp công nghệ mới nhất giúp doanh nghiệp có thể tiếp tục sinh tồn trong khủng hoảng. Bên cạnh đó, đây sẽ là dịp để Quý khách hàng cùng chia sẻ, trao đổi các vấn đề khó khăn với chuyên gia của VNG Cloud để chúng tôi có thể đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tham gia
Events Image
Hết Hạn
August 27, 2021

Webinar (vMeeting)

Tối ưu hoá doanh thu
bán lẻ từ phân tích

Dữ liệu
camera AI

Dịch bệnh COVID đã tạo ra những thách thức cho các doanh nghiệp nhà máy như: hình thức làm việc từ xa khiến doanh nghiệp không thể quản lý toàn diện nhà máy, số lượng nhân viên tại nhà máy bị hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng giám sát, quản lý tài sản của doanh nghiệp.

Tham gia
Events Image
 
Tất cả Sự kiện

Dec-13-2021

Nov-19-2021

Nov-18-2021

Jun-14-2021

Jun-04-2021

May-09-2021