Sắp diễn ra
June 14, 2023

Venue: The Sentry Sonatus

Safeguarding

Fintech's Evolution

navigating top threats and
sustainable growth

Do you want to explore the latest emerging trends and security measures in the fintech industry? Are you interested in the advanced applications of cloud computing and its impact on fintech? If your answer is 'yes', then this workshop is just right for you!

Tham gia
Events Image
Sắp diễn ra
May 31, 2023
Đột phá tăng trưởng

Chuỗi bán lẻ

Nâng tầm quản trị nhân sự &
Trải nghiệm khách hàng với điện toán đám mây

Theo Bộ Công Thương, ngành bán lẻ Việt Nam hiện có quy mô thị trường 142 tỷ USD, dự báo tăng lên 350 tỷ USD vào năm 2025, đóng góp 59% tổng ngân sách quốc nội GDP. Tuy nhiên, việc hạn chế trong quy trình quản trị nhân sự và gia tăng trải nghiệm khách hàng vẫn còn là gọng kìm đối với nhiều doanh nghiệp trong ngành.

Tham gia
Events Image
Hết Hạn
April 26, 2023

Zoom Meeting

Smart Retailing

When Touchpoints Turn Into

Tipping Points

Trong lĩnh vực bán lẻ, việc tương tác với khách hàng được xem là rất quan trọng. Điểm chạm khách hàng (touchpoint) là những điểm mà khách hàng tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu của doanh nghiệp. Những điểm chạm này có thể là trang web, cửa hàng, điện thoại, email, trang mạng xã hội, và nhiều hơn nữa.

Tham gia
Events Image
Hết Hạn
March 29, 2023

Zoom Meeting

Stay Ahead

of Cyber Threats

Trong kỷ nguyên 4.0, số lượng doanh nghiệp chuyển dịch hoạt động của mình lên hạ tầng đám mây ngày càng tăng, kéo theo đó là nhu cầu bảo mật dữ liệu đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các tổ chức.

Tham gia
Events Image
Hết Hạn
March 15, 2023

Zoom Meeting

Secure Your Future With

Data Backup

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của sao lưu và phục hồi dữ liệu, VNG Cloud chính thức mở đăng ký hội thảo SECURE THE FUTURE WITH DATA BACKUP. Hãy tham gia ngay hôm nay!

Tham gia
Events Image
 
Tất cả Sự kiện

May-11-2023

Mar-03-2023

Dec-10-2022

Dec-10-2022

Nov-14-2022

Oct-28-2022