ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều Khoản Quy Định Về Khiếu Nại Liên Quan Đến Quyền Sở Hữu Trí Tuệ ("Điều Khoản Khiếu Nại Quyền SHTT") được ban hành bởi Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ - Dữ Liệu Công Nghệ Thông Tin Vi Na ("VNG Cloud") nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ("SHTT") của (các) tổ chức, cá nhân và kịp thời ngăn chặn các hành vi sử dụng dịch vụ do VNG Cloud cung ứng để xâm phạm quyền SHTT của bất kỳ bên nào.

Quyền SHTT được quy định tại điều khoản này được hiểu là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật SHTT").

Điều Khoản Khiếu Nại Quyền Sở Hữu Trí Tuệ này có hiệu lực kể từ ngày đăng tải trên webiste của VNG Cloud và có thể được điều chỉnh, cập nhật tùy từng thời điểm.

 • 1. THÔNG BÁO KHIẾU NẠI

  VNG Cloud luôn coi trọng quyền SHTT và tuân thủ pháp luật về SHTT. Bên cạnh đó, VNG Cloud hiểu được tầm quan trọng và giá trị của quyền SHTT đối với mỗi chủ thể quyền SHTT. Do đó, nếu Quý Khách ("Bên Khiếu Nại") có đủ căn cứ hợp pháp và hợp lý để cho rằng Khách Hàng sử dụng dịch vụ do VNG Cloud cung ứng có hành vi xâm phạm quyền SHTT của Quý Khách ("Bên Bị Khiếu Nại") thì Quý Khách hãy gửi thông báo khiếu nại đến VNG Cloud TẠI ĐÂY.

  Thông báo khiếu nại của Quý Khách gửi đến VNG Cloud phải bao gồm các thông tin và tài liệu hợp pháp, hợp lệ, được công nhận và có giá trị sử dụng tại Việt Nam như sau:

  • 1.1.Thông tin doanh nghiệp hoặc thông tin cá nhân của Bên Khiếu Nại và giấy tờ chứng minh, cụ thể:
   • (i)Đối với doanh nghiệp: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, thông tin liên lạc (số điện thoại, email, địa chỉ) và đính kèm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các văn bản có giá trị tương đương.
   • (ii)Đối với cá nhân: họ và tên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và đính kèm Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
  • 1.2.

   Văn bản chứng minh Bên Khiếu Nại là chủ sở hữu quyền SHTT hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền SHTT ("Chủ Thể Quyền SHTT/"") theo quy định pháp luật về SHTT và các quy định có liên quan.

   Trong trường hợp Bên Khiếu Nại là đại diện theo ủy quyền của Chủ Thể Quyền SHTT thì ngoài văn bản chứng minh Chủ Thể Quyền SHTT nêu trên, Bên Khiếu Nại phải cung cấp thêm văn bản ủy quyền hợp pháp, hợp lệ, được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

  • 1.3.Văn bản phân tích/chứng minh hành vi xâm phạm quyền SHTT của Bên Bị Khiếu Nại và các tài liệu, hiện vật là chứng cứ chứng minh Bên Bị Khiếu Nại có hành vi xâm phạm quyền SHTT theo quy định của pháp luật về SHTT.
  • 1.4.

   Bản gốc các tài liệu nêu trên phải được gửi đến:

   Công Ty Cổ phần Dịch Vụ - Dữ Liệu Công Nghệ Thông Tin Vi Na

   Địa chỉ: Lô S38B-39-40, Đường số 19, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

   Số điện thoại: 1900 1549 - Phím số 3

  • 1.5.

   Các thông tin và tài liệu mà Quý Khách đã cung cấp theo Điều này nhằm mục đích giải quyết khiếu nại của Quý Khách và VNG Cloud chỉ là bên trung gian. Do đó, việc Quý Khách gửi thông báo khiếu nại kèm các tài liệu đến cho VNG Cloud cũng đồng nghĩa rằng Quý Khách đồng ý cho phép VNG Cloud có quyền cung cấp, chia sẻ, chuyển giao các thông tin, tài liệu mà Quý Khách đã cung cấp cho Bên Bị Khiếu Nại và/hoặc bên thứ ba có liên quan để giải quyết khiếu nại của Quý Khách.

 • 2. TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI TỪ VNG CLOUD
  • 2.1.

   Thời điểm xác nhận tiếp nhận khiếu nại: VNG Cloud sẽ tiếp nhận khiếu nại kể từ khi nhận được các tài liệu gốc được nêu tại Mục 1 trên đây. VNG Cloud sẽ gửi bản xác nhận tiếp nhận khiếu nại đến email mà Quý Khách cung cấp.

   Nếu tài liệu mà Quý Khách cung cấp chưa hợp pháp, chưa hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, VNG Cloud sẽ yêu cầu Quý Khách bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc cung cấp thêm thông tin. Trong trường hợp Quý Khách không phản hồi hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của VNG Cloud thì việc giải quyết khiếu nại sẽ được kết thúc.

  • 2.2.Nếu tài liệu mà Quý Khách cung cấp là hợp pháp, hợp lệ và đầy đủ, VNG Cloud sẽ chuyển tiếp thông tin khiếu nại và các tài liệu mà Quý Khách cung cấp cho Bên Bị Khiếu Nại để lấy ý kiến phản hồi của Bên Bị Khiếu Nại. Trong trường hợp Bên Bị Khiếu Nại có ý kiến phản hồi, VNG Cloud sẽ gửi ý kiến phản hồi đó đến Quý Khách để Quý Khách có ý kiến và lựa chọn cách thức xử lý phù hợp. Trong trường hợp Quý Khách tiếp tục muốn thông qua VNG Cloud để phản hồi Bên Bị Khiếu Nại, VNG Cloud sẵn sàng làm bên trung gian chuyển tiếp thông tin giữa các bên theo quy định tại Điều này.
 • 3. TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG
  • 3.1.

   VNG Cloud luôn coi trọng mối quan hệ và mong muốn hợp tác lâu dài với Quý Khách Hàng nhưng việc tuân thủ pháp luật vẫn cần phải đặt lên hàng đầu. Do đó, VNG Cloud rất mong muốn phối hợp cùng các bên để giải quyết khiếu nại và góp phần vào việc bảo vệ Quyền SHTT của (các) tổ chức, cá nhân.

   Vì vậy, trong trường hợp Khách Hàng là Bên Bị Khiếu Nại theo Điều Khoản Khiếu Nại Quyền SHTT này và Khách Hàng nhận được văn bản cảnh báo và yêu cầu cung cấp thông tin từ phía VNG Cloud, Khách Hàng có trách nhiệm phản hồi và cung cấp thông tin cho VNG Cloud trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ VNG Cloud qua email mà Khách Hàng đã đăng ký.

  • 3.2.

   Trường hợp Khách Hàng không thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin theo thời hạn được quy định tại Điều 3.1, VNG Cloud sẽ áp dụng các quy định tại Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ và các chính sách của VNG Cloud tùy từng thời điểm để xử lý, trong đó bao gồm việc ngừng cung ứng dịch vụ cho Khách Hàng.

 • 4. ĐIỀU KHOẢN CHỐNG LẠM DỤNG VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA VNG CLOUD
  • 4.1.

   Trách nhiệm của Bên Khiếu Nại trong trường hợp lạm dụng thủ tục khiếu nại:

   Bên Khiếu Nại đồng ý rằng, việc lạm dụng thủ tục khiếu nại này có thể ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của VNG Cloud, Bên Bị Khiếu Nại và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

   Do đó, nếu Quý Khách lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền SHTT mà gây thiệt hại cho VNG Cloud và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác thì Quý Khách phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho VNG Cloud, Bên Bị Khiếu Nại và/hoặc bên thứ ba bị thiệt hại do việc lạm dụng gây ra, trong đó bao gồm chi phí hợp lý để thuê luật sư.

   Đồng thời, ngoài việc bồi thường thiệt hại nêu trên, nếu Quý Khách có hành vi lạm dụng khiếu nại này, VNG Cloud sẽ từ chối xử lý các khiếu nại của Quý Khách trong tương lai.

  • 4.2.

   Tuyên bố và miễn trừ trách nhiệm của VNG Cloud:

   VNG Cloud chỉ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian và không phải tự giám sát dịch vụ của mình hoặc chủ động tìm kiếm các bằng chứng chỉ ra hành vi xâm phạm. Do đó, việc xử lý khiếu nại về Quyền SHTT của VNG Cloud chỉ mang tính tương đối và dựa trên tài liệu, thông tin mà các bên cung cấp. Vì vậy, VNG Cloud sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp quyết định xử lý khiếu nại của VNG Cloud không phù hợp với kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

KẾT THÚC