Khám phá sự giao thoa giữa điện toán đám mây và Fintech

Điện toán đám mây cách mạng hóa hoạt động ngân hàng bằng cách cho phép kết nối trực tiếp giữa nhân viên ngân hàng và người dùng. Thông qua các dịch vụ số được cung cấp bởi điện toán đám mây, quan hệ khách hàng có thể được duy trì mọi lúc, mọi nơi. Internet tạo điều kiện lưu trữ, quản lý và truy cập thông tin liền mạch, mang lại lợi ích cho cả ngân hàng và người tiêu dùng.

2023/09/21 14:35

2023/09/21 14:35

2023/09/21 14:29

2023/09/21 14:29

2023/09/21 14:18

2023/09/21 14:18

2023/09/20 18:08

2023/09/20 18:08

2023/09/20 17:59

2023/09/20 17:59

2023/09/20 16:18

2023/09/20 16:18