Mạng phân phối nội dung (CDN) là gì?

Mạng phân phối nội dụng (Content Delivery Network - CDN) là một mạng lưới máy chủ phân tán được thiết kế để tăng tốc quá trình phân phối nội dung web bằng cách đặt gần vị trí của người dùng. CDN sử dụng bộ nhớ đệm, lưu trữ tạm thời bản sao của các file toàn cầu, giảm thời gian tải trang để cải thiện trải nghiệm web. Việc lưu trữ nội dung như trang web, hình ảnh và video trên các máy chủ giúp người dùng truy cập nhanh chóng vào các hoạt động như xem phim, tải phần mềm, v.v.

2024/01/24 10:44

2024/01/24 10:44

2024/01/24 10:33

2024/01/24 10:33

2024/01/24 10:23

2024/01/24 10:23

2024/01/22 14:05

2024/01/22 14:05

2023/12/20 09:23

2023/12/20 09:23

2023/12/20 09:16

2023/12/20 09:16