Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ

Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ ("Thỏa Thuận") này bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ - Dữ Liệu Công Nghệ Thông Tin Vi Na ("VNG Cloud") và Khách Hàng.

Để sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi VNG Cloud, Khách Hàng cần đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này; trường hợp Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này thì Khách Hàng cần ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của VNG Cloud, xóa, gỡ bỏ toàn bộ các chương trình, dữ liệu của Khách Hàng trên hệ thống của VNG Cloud.

Trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện tại Thỏa Thuận này với các Hợp đồng dịch vụ hay bất kỳ văn bản nào được ký tên, đóng dấu giữa đại diện có thẩm quyền của VNG Cloud và Khách Hàng, hoặc tổ chức do Khách Hàng đại diện thì các quy định tại Hợp đồng dịch vụ đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

VNG Cloud bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung bất kỳ và toàn bộ nội dung của Thỏa Thuận này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước hay cần có được sự đồng ý trước của Khách Hàng.

 • Điều 1. TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG NHẬP
  • 1.1.Để sử dụng dịch vụ của VNG Cloud, Khách Hàng cần có tài khoản đăng nhập hợp lệ, được khởi tạo theo đúng quy định của VNG Cloud.
  • 1.2.Khách Hàng sẽ chịu mọi trách nhiệm, kể cả trách nhiệm pháp lý và trước pháp luật về mọi hoạt động, hành vi được thực hiện thông qua tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ. Trường hợp có bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào phát sinh do Khách Hàng bị lộ thông tin tài khoản và/hoặc mật khẩu, VNG Cloud sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho Khách Hàng.
  • 1.3.Khách Hàng hiểu rõ và đồng ý rằng, để tránh trường hợp bị mất, bị can thiệp vào tài khoản ngoài ý muốn (như bị hack), Khách Hàng sẽ không tiết lộ (bất kể là vô tình hay hữu ý) thông tin về tài khoản, mật khẩu của Khách Hàng dùng để đăng nhập vào hệ thống của VNG Cloud cho bất kỳ bên/người nào, kể cả những người thân thích của Khách Hàng; đồng thời, áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm bảo mật tài khoản của Khách Hàng. Trong bất kỳ trường hợp nào, Khách Hàng nhận thấy hay nghi ngờ tài khoản của mình bị đăng nhập trái với ý muốn của Khách Hàng hoặc nghi ngờ mật khẩu bị lộ, Khách Hàng có thể (i) ngay lập tức thay đổi mật khẩu và/hoặc (ii) thông báo cho VNG Cloud và thực hiện các thủ tục cần thiết tạm khóa tài khoản nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho Khách Hàng theo đúng quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại khách hàng của VNG Cloud.
 • Điều 2. THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
  • 2.1.Theo quy định của pháp luật Việt Nam và để hỗ trợ tốt nhất cho Khách Hàng về các vấn đề liên quan đến tài khoản, dịch vụ, khi tạo tài khoản, Khách Hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau cho VNG Cloud:
   • (a)Trường hợp Khách Hàng là cá nhân: (i) Họ và Tên; (ii) Quốc tịch; (iii) Ngày tháng năm sinh; (iv) Số Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; (v) Địa chỉ đăng ký thường trú; (vi) Địa chỉ liên hệ; (vii) Địa chỉ thư điện tử (email); (viii) Số điện thoại.
   • (b)(a) Trường hợp Khách Hàng là đại diện của Pháp nhân, tổ chức, doanh nghiệp: (i) Tên của Pháp nhân, tổ chức, doanh nghiệp; (ii) Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; (iii) Địa chỉ trụ sở đăng ký; (iv) Địa chỉ liên hệ; (v) Người đại diện theo pháp luật và thông tin của người đại diện theo pháp luật như Khách Hàng cá nhân tại mục (a); (vi) Chức vụ; (vii) Địa chỉ thư điện tử (email) quản trị; (viii) Tên của người quản trị tài khoản; (ix) Số điện thoại của người quản trị tài khoản.
  • 2.2.Nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Khách Hàng, Khách Hàng cần cung cấp thông tin định danh chính xác cho VNG Cloud; trường hợp thông tin mà Khách Hàng cung cấp không đầy đủ và/hoặc không chính xác thì VNG Cloud có quyền từ chối tiếp nhận, giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của Khách Hàng và/hoặc từ chối cung ứng dịch vụ cho Khách Hàng, kể cả trường hợp Khách Hàng đã thanh toán trước cho VNG Cloud; trong trường hợp này, phí dịch vụ đã thanh toán trước sẽ không được hoàn lại.
  • 2.3.VNG Cloud cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của Khách Hàng với bất kỳ bên nào; ngoại trừ các trường hợp buộc phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu từ Tòa án và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  • 2.4.VNG Cloud sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, an ninh, bảo mật cần thiết theo quy định của pháp luật và theo các tuyên bố, cam kết chất lượng của VNG Cloud để bảo mật thông tin cá nhân của Khách Hàng. Mặc dù vậy, các rủi ro liên quan đến việc cung cấp, bảo mật dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet hay qua các phương tiện kỹ thuật sẽ luôn tiềm ẩn và KHÔNG CÓ HỆ THỐNG KỸ THUẬT HAY BIỆN PHÁP AN NINH, BẢO MẬT NÀO LÀ AN TOÀN TUYỆT ĐỐI hay có thể chống lại được tất cả các "hacker", "tamper" (những người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin); do đó, trong trường hợp thông tin cá nhân của Khách Hàng bị lộ do bị hack hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của VNG Cloud thì Khách Hàng theo đây đồng ý miễn cho VNG Cloud toàn bộ trách nhiệm có liên quan.
  • 2.5.VNG Cloud sẽ sử dụng các thông tin của Khách Hàng mà VNG Cloud thu thập được để gửi đến Khách Hàng (i) các thông tin về các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi đặc biệt, các sự kiện quan trọng của VNG Cloud (email marketing, email quảng cáo); (ii) các thông báo bảo trì, nâng cấp máy chủ, hệ thống của VNG Cloud để nâng cao chất lượng dịch vụ, thay đổi vận hành dịch vụ; hỗ trợ khách hàng; (iii) thông báo về phí dịch vụ, dung lượng dịch vụ còn lại (hoặc sắp hết); (iv) các thông tin trao đổi, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của VNG Cloud. Khách Hàng theo đây đồng ý không hủy ngang rằng, VNG Cloud có quyền sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, hình ảnh doanh nghiệp của Khách Hàng để giới thiệu như là các đối tác của VNG Cloud và quảng bá các dịch vụ của VNG Cloud.
  • 2.6.Toàn bộ thông tin của Khách Hàng sẽ được lưu trữ thành cơ sở dữ liệu của VNG Cloud, được lưu trữ tại VNG Cloud kể từ thời điểm Khách Hàng cung cấp cho đến tối thiểu là hai (2) năm sau khi Khách Hàng ngưng sử dụng toàn bộ dịch vụ của VNG Cloud và hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của Khách Hàng đối với VNG Cloud.
 • Điều 3. DỊCH VỤ CỦA VNG CLOUD
  • 3.1.Khi Khách Hàng đã đồng ý và tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và Thỏa Thuận này, VNG Cloud cấp cho Khách Hàng quyền không độc quyền, không thể chuyển giao, chuyển nhượng để sử dụng các dịch vụ, hệ thống, cơ sở hạ tầng của VNG Cloud trong thời hạn của Thỏa Thuận này.
  • 3.2.Các dịch vụ mà VNG Cloud có thể cung cấp cho Khách Hàng bao gồm toàn bộ các dịch vụ được VNG Cloud công bố công khai tại website https://vngcloud.vn và được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm ("Dịch Vụ").
  • 3.3.Để sử dụng các Dịch Vụ của VNG Cloud, Khách Hàng cần phải tạo tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ theo các hướng dẫn của VNG Cloud và thực hiện thanh toán đầy đủ cho VNG Cloud.
 • Điều 4. VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ DỊCH VỤ CỦA VNG CLOUD
  • 4.1.VNG Cloud chịu trách nhiệm vận hành và thực hiện các công việc cần thiết để cung ứng, duy trì Dịch Vụ đúng theo công bố chất lượng dịch vụ của VNG Cloud tại website https://vngcloud.vn/cam-ket-chat-luong-dich-vu, bao gồm cả việc bảo trì thường xuyên hệ thống máy chủ vật lý, các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của trung tâm dữ liệu.
  • 4.2.Để tránh hiểu nhầm, việc bảo trì, sửa chữa (nếu có) sẽ không bao gồm việc sửa chữa các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba, không bao gồm khắc phục các sự cố do lỗi của các chương trình do Khách Hàng cài đặt trên máy chủ ảo, dịch vụ hệ điều hành, dịch vụ mạng và các trường hợp bất khả kháng.
  • 4.3.Trường hợp việc bảo trì yêu cầu phải tạm ngừng cung ứng Dịch Vụ (ví dụ: phải khởi động lại các máy chủ vật lý), VNG Cloud có trách nhiệm báo trước cho Khách Hàng biết trong một thời gian hợp lý và đảm bảo thời gian gián đoạn của Dịch Vụ theo đúng Cam Kết Dịch Vụ.
 • Điều 5. HÀNH VI BỊ CẤM
  • 5.1.Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Dịch Vụ nhằm mục đích:
   • (a)Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
   • (b)Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
   • (c)Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
   • (d)Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
   • (e)Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
   • (f)Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
  • 5.2.Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
  • 5.3.Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
  • 5.4.Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
  • 5.5.Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, virut máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
  • 5.6.Xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào;
  • 5.7.Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Điều 6. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
  • 6.1.Khách Hàng có trách nhiệm tự quản trị và bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập của Khách Hàng để sử dụng Dịch Vụ và chịu trách nhiệm về mọi hành vi được thực hiện bởi tài khoản này.
  • 6.2.Khách Hàng cam đoan và đảm bảo rằng, Khách Hàng sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các hoạt động kinh doanh và/hoặc các hoạt động hợp pháp khác của chính Khách Hàng; và để thực hiện, triển khai các hoạt động này, Khách Hàng đã có đầy đủ Giấy phép cũng như sự phê chuẩn cần thiết từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.
  • 6.3.Khách Hàng cam kết và đảm bảo rằng, Khách Hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ để thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào. Trường hợp Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ để thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào thì VNG Cloud có quyền ngay lập tức ngừng cung ứng dịch vụ cho Khách Hàng, khóa tài khoản, đóng băng toàn bộ dữ liệu, thông tin của Khách Hàng đang chứa đựng tại VNG Cloud và chuyển cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật; toàn bộ phí dịch vụ mà Khách Hàng đã thanh toán trước cho VNG Cloud sẽ không được hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào.
  • 6.4.Khách Hàng cam kết rằng, Khách Hàng sẽ tuân thủ quy định, thỏa thuận liên quan đến lệnh trừng phạt kinh tế và chống rửa tiền được quy định cụ thể tại website: https://vng.com.vn/policy/sanction-aml-representation-warranty-2332/
  • 6.5.Ngoại trừ các phần mềm, ứng dụng do VNG Cloud cung cấp cho Khách Hàng kèm theo Dịch Vụ của VNG Cloud, Khách Hàng theo đây cam kết và đảm bảo rằng, mọi phần mềm, ứng dụng mà Khách Hàng cài đặt, sử dụng trên cơ sở hạ tầng, dịch vụ của VNG Cloud đều có đầy đủ bản quyền từ Nhà phát triển hoặc Nhà phân phối phần mềm, ứng dụng đó. Trường hợp các phần mềm, ứng dụng mà Khách Hàng sử dụng trên hệ thống, cơ sở hạ tầng của VNG Cloud hoặc các phần mềm, ứng dụng được kết nối đến cơ sở hạ tầng, dịch vụ của VNG Cloud không có đầy đủ bản quyền, tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn cho hệ thống và/hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu bản quyền, VNG Cloud sẽ có quyền tạm ngưng cung ứng dịch vụ cho Khách Hàng mà không phải chịu phạt hay bồi thường bất kỳ khoản tiền nào cho Khách Hàng.
  • 6.6.Trường hợp xảy ra các Sự Kiện Bất Khả Kháng và/hoặc các sự cố ngoài ý muốn, Khách Hàng có trách nhiệm hợp tác, phối hợp với VNG Cloud để xử lý, khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và/hoặc giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra đối với Khách Hàng. Trường hợp Khách Hàng không hợp tác, phối hợp đầy đủ với VNG Cloud để xử lý, khắc phục sự cố và/hoặc các Sự Kiện Bất Khả Kháng thì VNG Cloud sẽ được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm, kể cả trách nhiệm pháp lý và/hoặc trách nhiệm bồi thường, phạt vi phạm đối với bất kỳ thiệt hại hay sự gián đoạn dịch vụ nào của Khách Hàng.
 • Điều 7. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI DỮ LIỆU VÀ THÔNG TN CỦA KHÁCH HÀNG
  • 7.1.Khách Hàng theo đây đồng ý rằng, VNG Cloud chỉ là bên cung ứng dịch vụ về nền tảng kỹ thuật, mọi thông tin, dữ liệu được đưa vào, truyền dẫn, phân phối (sau đây gọi chung là "Data") đều do Khách Hàng chủ động thực hiện (thông qua tài khoản của Khách Hàng). Vì vậy, Khách Hàng theo đây cam kết và đảm bảo rằng:
   • (a)Khách Hàng là chủ sở hữu hợp pháp và/hoặc được cấp quyền hợp pháp của toàn bộ Data được đưa vào, truyền dẫn thông qua việc sử dụng Dịch Vụ của VNG Cloud.
   • (b)Toàn bộ Data được đưa vào, truyền dẫn thông qua hệ thống, Dịch Vụ của VNG Cloud sẽ (i) không chứa đựng các nội dung vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam; (ii) không vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào khác; (iii) không chứa đựng virus máy tính, sâu và/hoặc các phần mềm, ứng dụng gây hại cho người dùng, và/hoặc tạo ra các cửa hậu (backdoor) trái với ý muốn của người sử dụng.
   • (c)Trường hợp Khách Hàng sử dụng dịch vụ CDN, Khách Hàng theo đây đồng ý ủy quyền không hủy ngang, không giới hạn về địa lý, trong suốt thời hạn sử dụng dịch vụ cho VNG Cloud được quyền, truyền tải, sao lưu các Data của Khách Hàng đến các ISP (Internet Service Provider) khác và VNG Cloud được ủy quyền lại cho các ISP này tự động tải lại các Data của Khách Hàng trên từng ISP.
  • 7.2.Trường hợp VNG Cloud phát hiện và/hoặc nhận được bất kỳ khiếu nại, cảnh báo, yêu cầu nào từ bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc sử dụng, phân phối Data vi phạm cam kết nêu trên thì VNG Cloud sẽ chuyển toàn bộ các khiếu nại, cảnh báo, yêu cầu này cho Khách Hàng. Khách Hàng cam kết tiếp nhận, xử lý các khiếu nại này trong một thời hạn hợp lý và sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp lý để đảm bảo VNG Cloud sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan. Trường hợp Khách Hàng không tiếp nhận hoặc tiếp nhận mà không xử lý hoặc VNG Cloud có cơ sở hợp lý để tin rằng đó là một vi phạm nghiêm trọng thì VNG Cloud có quyền đơn phương ngừng cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng mà không phải báo trước cho đến khi các khiếu nại được xử lý xong. Trừ khi Khách Hàng yêu cầu chấm dứt Dịch Vụ trước thời hạn và tuân thủ các quy định về tạm ngưng của VNG Cloud, Khách Hàng vẫn có nghĩa vụ thanh toán mọi khoản chi phí phát sinh liên quan đến Dịch Vụ trong khoảng thời gian Dịch Vụ bị tạm ngưng vì các khiếu nại nêu trên.
  • 7.3.VNG Cloud cam kết và đảm bảo rằng, mọi Data của Khách Hàng sẽ được bảo mật và bảo vệ đầy đủ theo tiêu chuẩn chung đã công bố của VNG Cloud. VNG Cloud sẽ không cung cấp hay tiết lộ Data của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ theo yêu cầu của Toà án, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; trong trường hợp này, VNG Cloud sẽ thông báo đến cho Khách Hàng trong một thời gian hợp lý ngay khi nhận được thông báo từ Toà án, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nếu như việc thông báo này là được phép.
  • 7.4.Để đảm bảo an toàn tốt nhất cho Data của Khách Hàng, tùy thuộc vào sản phẩm/dịch vụ mà Khách Hàng lựa chọn sử dụng, Khách Hàng cần hợp tác và thực hiện các công việc, trách nhiệm được hướng dẫn cụ thể Tại đây và được cập nhật, sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm.
 • Điều 8. THANH TOÁN
  • 8.1.Tùy theo thỏa thuận giữa Khách Hàng và VNG Cloud, việc thanh toán phí sử dụng Dịch Vụ có thể thực hiện trước hoặc sau khi khởi tạo Dịch Vụ.
  • 8.2.Trường hợp Khách Hàng thanh toán trước: Dịch Vụ mà Khách Hàng yêu cầu sẽ được khởi tạo sau khi Khách Hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. Số tiền Khách Hàng thanh toán trước cho VNG Cloud sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào.
  • 8.3.Một số loại hình dịch vụ đặc biệt: khi sử dụng dịch vụ cần đảm bảo trong tài khoản còn đủ hạn mức tín dụng tương ứng với tối thiểu 03 (ba) ngày sử dụng dịch vụ. Trường hợp tài khoản không đủ hạn mức tín dụng và không thanh toán thêm kịp thời, dịch vụ sẽ tạm gián đoạn cho đến khi được bổ sung đủ hạn mức tín dụng.
  • 8.4.Một số loại hình dịch vụ đặc thù có thể hết lưu lượng trước thời gian dữ liệu của Khách Hàng; trong trường hợp này, Khách Hàng cần thanh toán thêm trước khi hết lưu lượng để tránh bị gián đoạn Dịch Vụ. VNG Cloud cam kết cung cấp dịch vụ tương ứng giá trị thanh toán trong vòng 04 (bốn) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được đầy đủ giá trị thanh toán từ Khách Hàng.
  • 8.5.Trường hợp thanh toán sau: Khách Hàng cần thanh toán cho VNG Cloud đúng hạn theo như thỏa thuận với VNG Cloud; trường hợp Khách Hàng thanh toán chậm trễ, VNG Cloud có thể tạm ngừng cung ứng Dịch Vụ cho Khách Hàng mà không phải chịu trách nhiệm với Khách Hàng; bên cạnh đó, Khách Hàng sẽ phải trả thêm tiền lãi suất cho VNG Cloud là 0,04% trên tổng số tiền chậm thanh toán cho mỗi ngày (dương lịch) chậm thanh toán cho đến khi VNG Cloud nhận được đầy đủ số tiền thanh toán và lãi từ Khách Hàng.
  • 8.6.Trong một số trường hợp, VNG Cloud có thể yêu cầu Khách Hàng thực hiện ký quỹ một khoản tiền để đảm bảo cho việc thanh toán; số tiền ký quỹ này sẽ được sử dụng để cấn trừ vào các Dịch Vụ mà Khách Hàng đã sử dụng nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho VNG Cloud. Tiền ký quỹ sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng sau khi Khách Hàng ngưng hoàn toàn việc sử dụng Dịch Vụ của VNG Cloud và Khách Hàng đã hoàn thành mọi nghĩa vụ với VNG Cloud, đặt biệt là các nghĩa vụ tài chính.
  • 8.7.Hóa đơn: VNG Cloud sẽ xuất hóa đơn tài chính hợp lệ theo đúng quy định pháp luật, theo các thông tin mà Khách Hàng cung cấp, và sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày mà Khách Hàng hoàn thành việc thanh toán cho VNG Cloud.
 • Điều 9. BẤT KHẢ KHÁNG
  • 9.1.Trong phạm vi của Thỏa Thuận này, Sự Kiện Bất Khả Kháng được hiểu là bất kỳ sự kiện nào xảy ra mà vượt ngoài khả năng dự đoán và khả năng kiểm soát của một Bên, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nghĩa vụ của mỗi Bên trong phạm vi của Thỏa Thuận này, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ các hành động chiến tranh hoặc các hành động khác của lực lượng quân sự, khủng bố, bạo loạn, bạo động dân sự, phá hoại, hành động phá phách, hành động hoặc hạn chế của chính quyền hoặc của các cơ quan công quyền khác, tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất hoặc các thảm họa thiên nhiên khác hoặc thiên tai (nhưng không bao gồm các cuộc đình công và đóng cửa gây áp lực), lỗi của hệ thống máy tính, virus, hacker với điều kiện là tình huống hoặc nguyên nhân đó xảy ra không phải do hệ quả của sự không cẩn trọng và/hoặc thiếu trách nhiệm của Bên bị ảnh hưởng.
  • 9.2.Bên bị ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ được miễn trừ việc thực hiện các nghĩa vụ trong Thỏa Thuận này, nếu/và trong phạm vi của việc thực hiện nghĩa vụ này bị ngăn cản do Sự Kiện Bất Khả Kháng và đã thi hành mọi biện pháp cần thiết để khắc phục; Bên không thực hiện nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này do ảnh hưởng trực tiếp bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng trên phải ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết về việc bị ảnh hưởng tới trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này.
  • 9.3.Nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng kéo dài hơn chín mươi (90) Ngày Làm Việc cộng dồn, mỗi Bên đều có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này mà không cần phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia.
 • Điều 10. BẢO MẬT THÔNG TIN
  • 10.1.Trong phạm vi của Thỏa Thuận này, “Thông Tin Mật” là thông tin, tài liệu, dữ liệu được hình thành, phát sinh từ quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Thỏa Thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin được một bên cung cấp cho Bên còn lại dưới dạng văn bản, thông điệp dữ liệu điện tử hoặc bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và thỏa thuận của hai Bên.
  • 10.2.Bên nhận Thông Tin Mật (“Bên Tiếp Nhận”) sẽ không sử dụng Thông Tin Mật của Bên tiết lộ thông tin (“Bên Tiết Lộ”) cho bất kỳ mục đích nào không được thể hiện trong Thỏa Thuận này, trừ khi Thỏa Thuận này cho phép tiết lộ Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho người lao động và nhà thầu hoặc nhân viên công ty của Bên Tiếp Nhận, là những người cần biết các Thông Tin Mật cho mục đích thực hiện Thỏa Thuận này; những người nhận thông tin theo đây cũng có nghĩa vụ bảo mật các Thông Tin Mật như nghĩa vụ của Bên Tiếp Nhận. Bên Tiếp Nhận cam kết sẽ nỗ lực để bảo vệ các Thông Tin Mật như chính những thông tin của Bên Tiếp Nhận.
  • 10.3.Ngoại lệ:
   • (a)Thông Tin Mật sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin mà: (a) đã được Bên Tiếp Nhận biết một cách chính thức vào thời điểm tiết lộ thông tin; (b) được tiết lộ cho Bên Tiếp Nhận bởi một bên thứ ba có quyền tiết lộ thông tin và không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ, giới hạn bảo mật nào; (c) đã được công chúng biết đến tại thời điểm tiết lộ thông tin mà không phải do lỗi của Bên Tiếp Nhận; hoặc (d) thông tin được phát triển độc lập bởi Bên Tiếp Nhận mà không tiếp cận, sử dụng các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ. Thêm vào đó, Bên Tiếp Nhận sẽ được phép tiết lộ các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho việc mở rộng và hợp tác giữa Hai Bên, tuy nhiên việc tiết lộ thông tin phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên Tiết Lộ. Bên Tiếp Nhận cũng sẽ được phép tiết lộ cho bên tư vấn thuế, tư vấn pháp lý hoặc theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
   • (b)Vào thời điểm chấm dứt Thỏa Thuận này vì bất kỳ lý do gì, Bên Tiếp Nhận phải hoàn trả lại cho Bên Tiết Lộ tất cả bản gốc, bản sao của các tài liệu đã được cung cấp cho Bên Tiếp Nhận dưới bất kỳ hình thức chứa đựng và thể hiện thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn máy tính, đĩa, bản vẽ, đặc điểm kỹ thuật, thủ công hoặc các tài liệu in, tài liệu được tạo ra khác (bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu được lưu trữ trong tài liệu đọc bằng máy) hoặc được hủy bỏ theo yêu cầu của Bên Tiết Lộ.
  • 10.4.Trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi chấm dứt Thỏa Thuận này, Bên Tiếp Nhận sẽ chuyển giao cho Bên Tiết Lộ toàn bộ các Thông Tin Mật thuộc sở hữu của Bên Tiết Lộ đã được chuyển giao cho Bên Tiếp Nhận theo Thỏa Thuận này.
  • 10.5.Điều khoản này sẽ được duy trì trong vòng hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày chấm dứt Thỏa Thuận.
 • Điều 11. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT THỎA THUẬN
  • 11.1.Thời Hạn:
   • Thỏa Thuận này có thời hạn theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ HOẶC thời hạn sử dụng gói dịch vụ mà Khách Hàng lựa chọn.
  • 11.2.Trường hợp vào thời điểm kết thúc thời hạn sử dụng, tài khoản của Khách Hàng vẫn còn lưu lượng có thể sử dụng và Khách Hàng mong muốn được tiếp tục sử dụng tiếp, Khách Hàng sẽ được hỗ trợ như sau:
   • (i)Gia hạn thêm thời gian sử dụng tối đa 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày hết hạn Hợp đồng dịch vụ hoặc hết thời gian sử dụng gói dịch vụ.
   • (ii)Ký hợp đồng/phụ lục mua thêm Gói Dịch vụ mới, dung lượng còn lại sẽ được ghi nhận và chuyển sang cộng dồn gói dịch vụ mới đã ký kết.
  • 11.3.Thỏa Thuận này sẽ được chấm dứt trước thời hạn khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
   • (a)Khách Hàng và VNG Cloud thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng, Thỏa Thuận trước thời hạn;
   • (b)Khách Hàng hoặc VNG Cloud buộc phải giải thể, phá sản theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
   • (c)Khách Hàng thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào;
   • (d)Một bên vi phạm nghĩa vụ, cam kết, cam đoan, bảo đảm trong Thỏa Thuận này mà không khắc phục trong vòng năm (5) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo/yêu cầu của bên còn lại;
   • (e)Khách Hàng vi phạm quy định, thỏa thuận liên quan đến lệnh trừng phạt kinh tế và chống rửa tiền.
  • 11.4.Trong trường hợp Khách Hàng chủ động chấm dứt Hợp Đồng/Sử dụng dịch vụ trước thời gian thỏa thuận, hoặc Hợp Đồng/Dịch Vụ bị chấm dứt do hành vi phạm của Khách Hàng thì toàn bộ giá trị Khách Hàng đã thanh toán cho VNG Cloud sẽ không được hoàn trả lại.
 • Điều 12. XỬ LÝ DỮ LIỆU KHI CHẤM DỨT DỊCH VỤ
  • 12.1.Khách Hàng có nghĩa vụ sao lưu, gỡ bỏ, xóa toàn bộ dữ liệu của Khách Hàng ra khỏi hệ thống, Dịch Vụ của VNG Cloud khi chấm dứt sử dụng Dịch Vụ của VNG Cloud vì bất kỳ nguyên nhân nào.
  • 12.2.Khách Hàng hiểu rõ và đồng ý rằng, VNG Cloud có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa toàn bộ dữ liệu của Khách Hàng trên hệ thống, Dịch Vụ của VNG Cloud sau khi chấm dứt Dịch Vụ với Khách Hàng.
  • 12.3.VNG Cloud sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống, thiết bị lưu trữ của VNG Cloud sau khi chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Khách hàng theo (i) quy định của pháp luật liên quan và (ii) thỏa thuận của các bên trong hợp đồng.
 • Điều 13. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
  • 13.1.Luật Áp Dụng:

   Thỏa Thuận này được áp dụng và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mọi vấn đề, khía cạnh liên quan đến Thỏa Thuận.

  • 13.2.Thẩm Quyền Xét Xử:

   Khách Hàng và VNG Cloud đồng ý rằng, trường hợp xảy ra các tranh chấp, mâu thuẫn mà Khách Hàng và VNG Cloud không thể tự giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải thì vụ việc, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi VNG Cloud đăng ký trụ sở chính.

 • Điều 14. ĐIỀU KHOẢN KHÁC
  • 14.1.Không Từ Bỏ Quyền
   • (a)Việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền nào theo Thỏa Thuận này của bất kỳ bên nào sẽ không được xem là sự từ bỏ bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền nào như thế trong Thỏa Thuận này và việc thực hiện một phần hoặc một quyền đơn lẻ cũng không loại trừ việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền trong số bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền nào quy định trong Thỏa Thuận này.
   • (b)Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong tương lai của các văn bản pháp luật và/hoặc chính sách của Nhà nước làm cho Khách Hàng và VNG Cloud không đạt được các mục tiêu cơ bản trong khi tiến hành các công việc được quy định trong Thỏa Thuận này, hai bên đồng ý thương lượng trên tinh thần thiện chí để sửa đổi và/hoặc lập lại Thỏa Thuận này theo các điều khoản và điều kiện có thể được chấp nhận đối với hai Bên.
  • 14.2.Chuyển Giao

   Không bên nào có thể chuyển giao dù bằng hợp đồng hoặc bất kỳ hình thức nào khác, bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo quy định tại Thỏa Thuận này mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của bên còn lại.

  • 14.3.Thỏa Thuận Độc Lập
   • (a)Việc một hoặc một vài điều khoản trong Thỏa Thuận này và/hoặc Hợp Đồng Dịch Vụ bị vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại đó vẫn có giá trị ràng buộc Khách Hàng và VNG Cloud phải thực thi.
   • (b)Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào theo quy định tại Thỏa Thuận này bị Tòa án tuyên là vô hiệu thì Khách Hàng và VNG Cloud sẽ thỏa thuận để lập và ký một thỏa thuận khác phù hợp với tinh thần của Thỏa Thuận này và Hợp Đồng Dịch Vụ để thực thi, trường hợp bên nào không hợp tác để lập và ký một thỏa thuận mới như đã nêu trên thì bên đó phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên còn lại.
  • 14.4.Thỏa Thuận Toàn Bộ

   Thỏa Thuận này và các Hợp Đồng Dịch Vụ là toàn bộ thỏa thuận giữa Khách Hàng và VNG Cloud và thay thế cho tất cả các thỏa thuận, cam kết, lời hứa, bất kể là bằng lời nói hay bằng văn bản trước ngày ký Hợp Đồng Dịch Vụ và/hoặc ngày Khách Hàng bắt đầu sử dụng Dịch Vụ.

Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ ("Thỏa Thuận") này bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ - Dữ Liệu Công Nghệ Thông Tin Vi Na ("VNG Cloud") và Khách Hàng.

Để sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi VNG Cloud, Khách Hàng cần đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này; trường hợp Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này thì Khách Hàng cần ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của VNG Cloud, xóa, gỡ bỏ toàn bộ các chương trình, dữ liệu của Khách Hàng trên hệ thống của VNG Cloud.

Trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện tại Thỏa Thuận này với các Hợp đồng dịch vụ hay bất kỳ văn bản nào được ký tên, đóng dấu giữa đại diện có thẩm quyền của VNG Cloud và Khách Hàng, hoặc tổ chức do Khách Hàng đại diện thì các quy định tại Hợp đồng dịch vụ đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

VNG Cloud bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung bất kỳ và toàn bộ nội dung của Thỏa Thuận này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước hay cần có được sự đồng ý trước của Khách Hàng.

 • Điều 1. TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG NHẬP
  • 1.1.Để sử dụng dịch vụ của VNG Cloud, Khách Hàng cần có tài khoản đăng nhập hợp lệ, được khởi tạo theo đúng quy định của VNG Cloud.
  • 1.2.Khách Hàng sẽ chịu mọi trách nhiệm, kể cả trách nhiệm pháp lý và trước pháp luật về mọi hoạt động, hành vi được thực hiện thông qua tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ. Trường hợp có bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào phát sinh do Khách Hàng bị lộ thông tin tài khoản và/hoặc mật khẩu, VNG Cloud sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho Khách Hàng.
  • 1.3.Khách Hàng hiểu rõ và đồng ý rằng, để tránh trường hợp bị mất, bị can thiệp vào tài khoản ngoài ý muốn (như bị hack), Khách Hàng sẽ không tiết lộ (bất kể là vô tình hay hữu ý) thông tin về tài khoản, mật khẩu của Khách Hàng dùng để đăng nhập vào hệ thống của VNG Cloud cho bất kỳ bên/người nào, kể cả những người thân thích của Khách Hàng; đồng thời, áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm bảo mật tài khoản của Khách Hàng. Trong bất kỳ trường hợp nào, Khách Hàng nhận thấy hay nghi ngờ tài khoản của mình bị đăng nhập trái với ý muốn của Khách Hàng hoặc nghi ngờ mật khẩu bị lộ, Khách Hàng có thể (i) ngay lập tức thay đổi mật khẩu và/hoặc (ii) thông báo cho VNG Cloud và thực hiện các thủ tục cần thiết tạm khóa tài khoản nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho Khách Hàng theo đúng quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại khách hàng của VNG Cloud.
 • Điều 2. THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
  • 2.1.Theo quy định của pháp luật Việt Nam và để hỗ trợ tốt nhất cho Khách Hàng về các vấn đề liên quan đến tài khoản, dịch vụ, khi tạo tài khoản, Khách Hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau cho VNG Cloud:
   • (a)Trường hợp Khách Hàng là cá nhân: (i) Họ và Tên; (ii) Quốc tịch; (iii) Ngày tháng năm sinh; (iv) Số Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; (v) Địa chỉ đăng ký thường trú; (vi) Địa chỉ liên hệ; (vii) Địa chỉ thư điện tử (email); (viii) Số điện thoại.
   • (b)Trường hợp Khách Hàng là đại diện của Pháp nhân, tổ chức, doanh nghiệp: (i) Tên của Pháp nhân, tổ chức, doanh nghiệp; (ii) Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; (iii) Địa chỉ trụ sở đăng ký; (iv) Địa chỉ liên hệ; (v) Người đại diện theo pháp luật và thông tin của người đại diện theo pháp luật như Khách Hàng cá nhân tại mục (a); (vi) Chức vụ; (vii) Địa chỉ thư điện tử (email) quản trị; (viii) Tên của người quản trị tài khoản; (ix) Số điện thoại của người quản trị tài khoản.
  • 2.2.Nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Khách Hàng, Khách Hàng cần cung cấp thông tin định danh chính xác cho VNG Cloud; trường hợp thông tin mà Khách Hàng cung cấp không đầy đủ và/hoặc không chính xác thì VNG Cloud có quyền từ chối tiếp nhận, giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của Khách Hàng và/hoặc từ chối cung ứng dịch vụ cho Khách Hàng, kể cả trường hợp Khách Hàng đã thanh toán trước cho VNG Cloud; trong trường hợp này, phí dịch vụ đã thanh toán trước sẽ không được hoàn lại.
  • 2.3.VNG Cloud cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của Khách Hàng với bất kỳ bên nào; ngoại trừ các trường hợp buộc phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu từ Tòa án và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  • 2.4.VNG Cloud sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, an ninh, bảo mật cần thiết theo quy định của pháp luật và theo các tuyên bố, cam kết chất lượng của VNG Cloud để bảo mật thông tin cá nhân của Khách Hàng. Mặc dù vậy, các rủi ro liên quan đến việc cung cấp, bảo mật dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet hay qua các phương tiện kỹ thuật sẽ luôn tiềm ẩn và KHÔNG CÓ HỆ THỐNG KỸ THUẬT HAY BIỆN PHÁP AN NINH, BẢO MẬT NÀO LÀ AN TOÀN TUYỆT ĐỐI hay có thể chống lại được tất cả các “hacker”, “tamper” (những người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin); do đó, trong trường hợp thông tin cá nhân của Khách Hàng bị lộ do bị hack hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của VNG Cloud thì Khách Hàng theo đây đồng ý miễn cho VNG Cloud toàn bộ trách nhiệm có liên quan.
  • 2.5.VNG Cloud sẽ sử dụng các thông tin của Khách Hàng mà VNG Cloud thu thập được để gửi đến Khách Hàng (i) các thông tin về các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi đặc biệt, các sự kiện quan trọng của VNG Cloud (email marketing, email quảng cáo); (ii) các thông báo bảo trì, nâng cấp máy chủ, hệ thống của VNG Cloud để nâng cao chất lượng dịch vụ, thay đổi vận hành dịch vụ; hỗ trợ khách hàng; (iii) thông báo về phí dịch vụ, dung lượng dịch vụ còn lại (hoặc sắp hết); (iv) các thông tin trao đổi, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của VNG Cloud. Khách Hàng theo đây đồng ý không hủy ngang rằng, VNG Cloud có quyền sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, hình ảnh doanh nghiệp của Khách Hàng để giới thiệu như là các đối tác của VNG Cloud và quảng bá các dịch vụ của VNG Cloud.
  • 2.6.Toàn bộ thông tin của Khách Hàng sẽ được lưu trữ thành cơ sở dữ liệu của VNG Cloud, được lưu trữ tại VNG Cloud kể từ thời điểm Khách Hàng cung cấp cho đến tối thiểu là hai (2) năm sau khi Khách Hàng ngưng sử dụng toàn bộ dịch vụ của VNG Cloud và hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của Khách Hàng đối với VNG Cloud.
 • Điều 3. DỊCH VỤ CỦA VNG CLOUD
  • 3.1.Khi Khách Hàng đã đồng ý và tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và Thỏa Thuận này, VNG Cloud cấp cho Khách Hàng quyền không độc quyền, không thể chuyển giao, chuyển nhượng để sử dụng các dịch vụ, hệ thống, cơ sở hạ tầng của VNG Cloud trong thời hạn của Thỏa Thuận này.
  • 3.2.Các dịch vụ mà VNG Cloud có thể cung cấp cho Khách Hàng bao gồm toàn bộ các dịch vụ được VNG Cloud công bố công khai tại website https://vngcloud.vn và được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm ("Dịch Vụ").
  • 3.3.Để sử dụng các Dịch Vụ của VNG Cloud, Khách Hàng cần phải tạo tài khoản, đăng ký sử dụng dịch vụ theo các hướng dẫn của VNG Cloud và thực hiện thanh toán đầy đủ cho VNG Cloud.
 • Điều 4. VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ DỊCH VỤ CỦA VNG CLOUD
  • 4.1.VNG Cloud chịu trách nhiệm vận hành và thực hiện các công việc cần thiết để cung ứng, duy trì Dịch Vụ đúng theo công bố chất lượng dịch vụ của VNG Cloud tại website https://vngcloud.vn/cam-ket-chat-luong-dich-vu#, bao gồm cả việc bảo trì thường xuyên hệ thống máy chủ vật lý, các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của trung tâm dữ liệu.
  • 4.2.Để tránh hiểu nhầm, việc bảo trì, sửa chữa (nếu có) sẽ không bao gồm việc sửa chữa các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba, không bao gồm khắc phục các sự cố do lỗi của các chương trình do Khách Hàng cài đặt trên máy chủ ảo, dịch vụ hệ điều hành, dịch vụ mạng và các trường hợp bất khả kháng.
  • 4.3.Trường hợp việc bảo trì yêu cầu phải tạm ngừng cung ứng Dịch Vụ (ví dụ: phải khởi động lại các máy chủ vật lý), VNG Cloud có trách nhiệm báo trước cho Khách Hàng biết trong một thời gian hợp lý và đảm bảo thời gian gián đoạn của Dịch Vụ theo đúng Cam Kết Dịch Vụ.
 • Điều 5. HÀNH VI BỊ CẤM
  • 5.1.Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Dịch Vụ nhằm mục đích:
   • (a)Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
   • (b)Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
   • (c)Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
   • (d)Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
   • (e)Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
   • (f)Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
  • 5.2.Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
  • 5.3.Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
  • 5.4.Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
  • 5.5.Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, virut máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
  • 5.6.Xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào;
  • 5.7.Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Điều 6. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
  • 6.1.Khách Hàng có trách nhiệm tự quản trị và bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập của Khách Hàng để sử dụng Dịch Vụ và chịu trách nhiệm về mọi hành vi được thực hiện bởi tài khoản này.
  • 6.2.Khách Hàng cam đoan và đảm bảo rằng, Khách Hàng sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các hoạt động kinh doanh và/hoặc các hoạt động hợp pháp khác của chính Khách Hàng; và để thực hiện, triển khai các hoạt động này, Khách Hàng đã có đầy đủ Giấy phép cũng như sự phê chuẩn cần thiết từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.
  • 6.3.Khách Hàng cam kết và đảm bảo rằng, Khách Hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ để thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào. Trường hợp Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ để thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào thì VNG Cloud có quyền ngay lập tức ngừng cung ứng dịch vụ cho Khách Hàng, khóa tài khoản, đóng băng toàn bộ dữ liệu, thông tin của Khách Hàng đang chứa đựng tại VNG Cloud và chuyển cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật; toàn bộ phí dịch vụ mà Khách Hàng đã thanh toán trước cho VNG Cloud sẽ không được hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào.
  • 6.4.Khách Hàng cam kết rằng, Khách Hàng sẽ tuân thủ quy định, thỏa thuận liên quan đến lệnh trừng phạt kinh tế và chống rửa tiền được quy định cụ thể tại website: https://vng.com.vn/policy/sanction-aml-representation-warranty-2332/
  • 6.5.Ngoại trừ các phần mềm, ứng dụng do VNG Cloud cung cấp cho Khách Hàng kèm theo Dịch Vụ của VNG Cloud, Khách Hàng theo đây cam kết và đảm bảo rằng, mọi phần mềm, ứng dụng mà Khách Hàng cài đặt, sử dụng trên cơ sở hạ tầng, dịch vụ của VNG Cloud đều có đầy đủ bản quyền từ Nhà phát triển hoặc Nhà phân phối phần mềm, ứng dụng đó. Trường hợp các phần mềm, ứng dụng mà Khách Hàng sử dụng trên hệ thống, cơ sở hạ tầng của VNG Cloud hoặc các phần mềm, ứng dụng được kết nối đến cơ sở hạ tầng, dịch vụ của VNG Cloud không có đầy đủ bản quyền, tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn cho hệ thống và/hoặc theo yêu cầu của chủ sở hữu bản quyền, VNG Cloud sẽ có quyền tạm ngưng cung ứng dịch vụ cho Khách Hàng mà không phải chịu phạt hay bồi thường bất kỳ khoản tiền nào cho Khách Hàng.
  • 6.6.Trường hợp xảy ra các Sự Kiện Bất Khả Kháng và/hoặc các sự cố ngoài ý muốn, Khách Hàng có trách nhiệm hợp tác, phối hợp với VNG Cloud để xử lý, khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và/hoặc giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra đối với Khách Hàng. Trường hợp Khách Hàng không hợp tác, phối hợp đầy đủ với VNG Cloud để xử lý, khắc phục sự cố và/hoặc các Sự Kiện Bất Khả Kháng thì VNG Cloud sẽ được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm, kể cả trách nhiệm pháp lý và/hoặc trách nhiệm bồi thường, phạt vi phạm đối với bất kỳ thiệt hại hay sự gián đoạn dịch vụ nào của Khách Hàng.
 • Điều 7. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG
  • 7.1.Khách Hàng theo đây đồng ý rằng, VNG Cloud chỉ là bên cung ứng dịch vụ về nền tảng kỹ thuật, mọi thông tin, dữ liệu được đưa vào, truyền dẫn, phân phối (sau đây gọi chung là "Data") đều do Khách Hàng chủ động thực hiện (thông qua tài khoản của Khách Hàng). Vì vậy, Khách Hàng theo đây cam kết và đảm bảo rằng:
   • (a)Khách Hàng là chủ sở hữu hợp pháp và/hoặc được cấp quyền hợp pháp của toàn bộ Data được đưa vào, truyền dẫn thông qua việc sử dụng Dịch Vụ của VNG Cloud.
   • (b)Toàn bộ Data được đưa vào, truyền dẫn thông qua hệ thống, Dịch Vụ của VNG Cloud sẽ (i) không chứa đựng các nội dung vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam; (ii) không vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào khác; (iii) không chứa đựng virut máy tính, sâu và/hoặc các phần mềm, ứng dụng gây hại cho người dùng, và/hoặc tạo ra các cửa hậu (backdoor) trái với ý muốn của người sử dụng.
   • (c)Trường hợp Khách Hàng sử dụng dịch vụ CDN, Khách Hàng theo đây đồng ý ủy quyền không hủy ngang, không giới hạn về địa lý, trong suốt thời hạn sử dụng dịch vụ cho VNG Cloud được quyền, truyền tải, sao lưu các Data của Khách Hàng đến các ISP (Internet Service Provider) khác và VNG Cloud được ủy quyền lại cho các ISP này tự động tải lại các Data của Khách Hàng trên từng ISP.
  • 7.2.Trường hợp VNG Cloud phát hiện và/hoặc nhận được bất kỳ khiếu nại, cảnh báo, yêu cầu nào từ bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc sử dụng, phân phối Data vi phạm cam kết nêu trên thì VNG Cloud sẽ chuyển toàn bộ các khiếu nại, cảnh báo, yêu cầu này cho Khách Hàng. Khách Hàng cam kết tiếp nhận, xử lý các khiếu nại này trong một thời hạn hợp lý và sẽ thực hiện mọi biện pháp hợp lý để đảm bảo VNG Cloud sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan. Trường hợp Khách Hàng không tiếp nhận hoặc tiếp nhận mà không xử lý hoặc VNG Cloud có cơ sở hợp lý để tin rằng đó là một vi phạm nghiêm trọng thì VNG Cloud có quyền đơn phương ngừng cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng mà không phải báo trước cho đến khi các khiếu nại được xử lý xong. Trừ khi Khách Hàng yêu cầu chấm dứt Dịch Vụ trước thời hạn và tuân thủ các quy định về tạm ngưng của VNG Cloud, Khách Hàng vẫn có nghĩa vụ thanh toán mọi khoản chi phí phát sinh liên quan đến Dịch Vụ trong khoảng thời gian Dịch Vụ bị tạm ngưng vì các khiếu nại nêu trên.
  • 7.3.VNG Cloud cam kết và đảm bảo rằng, mọi Data của Khách Hàng sẽ được bảo mật và bảo vệ đầy đủ theo tiêu chuẩn chung đã công bố của VNG Cloud. VNG Cloud sẽ không cung cấp hay tiết lộ Data của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ theo yêu cầu của Toà án, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; trong trường hợp này, VNG Cloud sẽ thông báo đến cho Khách Hàng trong một thời gian hợp lý ngay khi nhận được thông báo từ Toà án, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nếu như việc thông báo này là được phép.
  • 7.4.Để đảm bảo an toàn tốt nhất cho Data của Khách Hàng, tùy thuộc vào sản phẩm/dịch vụ mà Khách Hàng lựa chọn sử dụng, Khách Hàng cần hợp tác và thực hiện các công việc, trách nhiệm được hướng dẫn cụ thể Tại đây và được cập nhật, sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm.
 • Điều 8. THANH TOÁN
  • 8.1.Tùy theo thỏa thuận giữa Khách Hàng và VNG Cloud, việc thanh toán phí sử dụng Dịch Vụ có thể thực hiện trước hoặc sau khi khởi tạo Dịch Vụ.
  • 8.2.Trường hợp Khách Hàng thanh toán trước: Dịch Vụ mà Khách Hàng yêu cầu sẽ được khởi tạo sau khi Khách Hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. Số tiền Khách Hàng thanh toán trước cho VNG Cloud sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào.
  • 8.3.Một số loại hình dịch vụ đặc thù có thể hết lưu lượng trước thời gian dữ liệu của Khách Hàng; trong trường hợp này, Khách Hàng cần thanh toán thêm trước khi hết lưu lượng để tránh bị gián đoạn Dịch Vụ
  • 8.4.Trường hợp thanh toán sau: Khách Hàng cần thanh toán cho VNG Cloud đúng hạn theo như thỏa thuận với VNG Cloud; trường hợp Khách Hàng thanh toán chậm trễ, VNG Cloud có thể tạm ngừng cung ứng Dịch Vụ cho Khách Hàng mà không phải chịu trách nhiệm với Khách Hàng; bên cạnh đó, Khách Hàng sẽ phải trả thêm tiền lãi suất cho VNG Cloud là 0,3% trên tổng số tiền chậm thanh toán cho mỗi ngày (dương lịch) chậm thanh toán cho đến khi VNG Cloud nhận được đầy đủ số tiền thanh toán và lãi từ Khách Hàng.
  • 8.5.Trong một số trường hợp, VNG Cloud có thể yêu cầu Khách Hàng thực hiện ký quỹ một khoản tiền để đảm bảo cho việc thanh toán; số tiền ký quỹ này sẽ được sử dụng để cấn trừ vào các Dịch Vụ mà Khách Hàng đã sử dụng nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho VNG Cloud. Tiền ký quỹ sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng sau khi Khách Hàng ngưng hoàn toàn việc sử dụng Dịch Vụ của VNG Cloud và Khách Hàng đã hoàn thành mọi nghĩa vụ với VNG Cloud, đặt biệt là các nghĩa vụ tài chính.
  • 8.6.Hóa đơn: VNG Cloud sẽ xuất hóa đơn tài chính hợp lệ theo đúng quy định pháp luật, theo các thông tin mà Khách Hàng cung cấp, và sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày mà Khách Hàng hoàn thành việc thanh toán cho VNG Cloud.
 • Điều 9. BẤT KHẢ KHÁNG
  • 9.1.Trong phạm vi của Thỏa Thuận này, Sự Kiện Bất Khả Kháng được hiểu là bất kỳ sự kiện nào xảy ra mà vượt ngoài khả năng dự đoán và khả năng kiểm soát của một Bên, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nghĩa vụ của mỗi Bên trong phạm vi của Thỏa Thuận này, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ các hành động chiến tranh hoặc các hành động khác của lực lượng quân sự, khủng bố, bạo loạn, bạo động dân sự, phá hoại, hành động phá phách, hành động hoặc hạn chế của chính quyền hoặc của các cơ quan công quyền khác, tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất hoặc các thảm họa thiên nhiên khác hoặc thiên tai (nhưng không bao gồm các cuộc đình công và đóng cửa gây áp lực), lỗi của hệ thống máy tính, virut, hacker với điều kiện là tình huống hoặc nguyên nhân đó xảy ra không phải do hệ quả của sự không cẩn trọng và/hoặc thiếu trách nhiệm của Bên bị ảnh hưởng.
  • 9.2.Bên bị ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ được miễn trừ việc thực hiện các nghĩa vụ trong Thỏa Thuận này, nếu/và trong phạm vi của việc thực hiện nghĩa vụ này bị ngăn cản do Sự Kiện Bất Khả Kháng và đã thi hành mọi biện pháp cần thiết để khắc phục; Bên không thực hiện nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này do ảnh hưởng trực tiếp bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng trên phải ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho Bên kia biết về việc bị ảnh hưởng tới trách nhiệm thực hiệc các nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này.
  • 9.3.Nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng kéo dài hơn chín mươi (90) Ngày Làm Việc cộng dồn, mỗi Bên đều có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này mà không cần phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia.
 • Điều 10. BẢO MẬT THÔNG TIN
  • 10.1.Trong phạm vi của Thỏa Thuận này, “Thông Tin Mật” là thông tin, tài liệu, dữ liệu được hình thành, phát sinh từ quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Thỏa Thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin được một bên cung cấp cho Bên còn lại dưới dạng văn bản, thông điệp dữ liệu điện tử hoặc bất kỳ hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và thỏa thuận của hai Bên.
  • 10.2.Bên nhận Thông Tin Mật (“Bên Tiếp Nhận”) sẽ không sử dụng Thông Tin Mật của Bên tiết lộ thông tin (“Bên Tiết Lộ”) cho bất kỳ mục đích nào không được thể hiện trong Thỏa Thuận này, trừ khi Thỏa Thuận này cho phép tiết lộ Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho người lao động và nhà thầu hoặc nhân viên công ty của Bên Tiếp Nhận, là những người cần biết các Thông Tin Mật cho mục đích thực hiện Thỏa Thuận này; những người nhận thông tin theo đây cũng có nghĩa vụ bảo mật các Thông Tin Mật như nghĩa vụ của Bên Tiếp Nhận. Bên Tiếp Nhận cam kết sẽ nỗ lực để bảo vệ các Thông Tin Mật như chính những thông tin của Bên Tiếp Nhận.
  • 10.3.Ngoại lệ:
   • (a)Thông Tin Mật sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin mà: (a) đã được Bên Tiếp Nhận biết một cách chính thức vào thời điểm tiết lộ thông tin; (b) được tiết lộ cho Bên Tiếp Nhận bởi một bên thứ ba có quyền tiết lộ thông tin và không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ, giới hạn bảo mật nào; (c) đã được công chúng biết đến tại thời điểm tiết lộ thông tin mà không phải do lỗi của Bên Tiếp Nhận; hoặc (d) thông tin được phát triển độc lập bởi Bên Tiếp Nhận mà không tiếp cận, sử dụng các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ. Thêm vào đó, Bên Tiếp Nhận sẽ được phép tiết lộ các Thông Tin Mật của Bên Tiết Lộ cho việc mở rộng và hợp tác giữa Hai Bên, tuy nhiên việc tiết lộ thông tin phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bên Tiết Lộ. Bên Tiếp Nhận cũng sẽ được phép tiết lộ cho bên tư vấn thuế, tư vấn pháp lý hoặc theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
   • (b)Vào thời điểm chấm dứt Thỏa Thuận này vì bất kỳ lý do gì, Bên Tiếp Nhận phải hoàn trả lại cho Bên Tiết Lộ tất cả bản gốc, bản sao của các tài liệu đã được cung cấp cho Bên Tiếp Nhận dưới bất kỳ hình thức chứa đựng và thể hiện thông tin nào, bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn máy tính, đĩa, bản vẽ, đặc điểm kỹ thuật, thủ công hoặc các tài liệu in, tài liệu được tạo ra khác (bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu được lưu trữ trong tài liệu đọc bằng máy) hoặc được hủy bỏ theo yêu cầu của Bên Tiết Lộ.
  • 10.4.Trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi chấm dứt Thỏa Thuận này, Bên Tiếp Nhận sẽ chuyển giao cho Bên Tiết Lộ toàn bộ các Thông Tin Mật thuộc sở hữu của Bên Tiết Lộ đã được chuyển giao cho Bên Tiếp Nhận theo Thỏa Thuận này.
  • 10.5.Điều khoản này sẽ được duy trì trong vòng hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày chấm dứt Thỏa Thuận.
 • Điều 11. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT THỎA THUẬN
  • 11.1.Thời Hạn:
   • Thỏa Thuận này có thời hạn theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ HOẶC thời hạn sử dụng gói dịch vụ mà Khách Hàng lựa chọn.
  • 11.2.Thỏa Thuận này sẽ được chấm dứt trước thời hạn khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
   • (a)Khách Hàng và VNG Cloud thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng, Thỏa Thuận trước thời hạn;
   • (b)Khách Hàng hoặc VNG Cloud buộc phải giải thể, phá sản theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
   • (c)Khách Hàng thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào;
   • (d)Một bên vi phạm nghĩa vụ, cam kết, cam đoan, bảo đảm trong Thỏa Thuận này mà không khắc phục trong vòng năm (5) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo/yêu cầu của bên còn lại.
   • (e)Khách Hàng vi phạm quy định, thỏa thuận liên quan đến lệnh trừng phạt kinh tế và chống rửa tiền.
  • 11.3.Trong trường hợp Khách Hàng chủ động chấm dứt Hợp Đồng/Sử dụng dịch vụ trước thời gian thỏa thuận, hoặc Hợp Đồng/Dịch Vụ bị chấm dứt do hành vi phạm của Khách Hàng thì toàn bộ giá trị Khách Hàng đã thanh toán cho VNG Cloud sẽ không được hoàn trả lại.
 • Điều 12. XỬ LÝ DỮ LIỆU KHI CHẤM DỨT DỊCH VỤ
  • 12.1.Khách Hàng có nghĩa vụ sao lưu, gỡ bỏ, xóa toàn bộ dữ liệu của Khách Hàng ra khỏi hệ thống, Dịch Vụ của VNG Cloud khi chấm dứt sử dụng Dịch Vụ của VNG Cloud vì bất kỳ nguyên nhân nào.
  • 12.2.Khách Hàng hiểu rõ và đồng ý rằng, VNG Cloud có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa toàn bộ dữ liệu của Khách Hàng trên hệ thống, Dịch Vụ của VNG Cloud sau khi chấm dứt Dịch Vụ với Khách Hàng.
  • 12.3.VNG Cloud sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống, thiết bị lưu trữ của VNG Cloud sau khi chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Khách hàng theo (i) quy định của pháp luật liên quan và (ii) thỏa thuận của các bên trong hợp đồng.
 • Điều 13. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
  • 13.1.Luật Áp Dụng:

   Thỏa Thuận này được áp dụng và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mọi vấn đề, khía cạnh liên quan đến Thỏa Thuận.

  • 13.2.Thẩm Quyền Xét Xử:

   Khách Hàng và VNG Cloud đồng ý rằng, trường hợp xảy ra các tranh chấp, mâu thuẫn mà Khách Hàng và VNG Cloud không thể tự giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải thì vụ việc, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi VNG Cloud đăng ký trụ sở chính.

 • Điều 14. ĐIỀU KHOẢN KHÁC
  • 14.1.Không Từ Bỏ Quyền
   • (a)Việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền nào theo Thỏa Thuận này của bất kỳ bên nào sẽ không được xem là sự từ bỏ bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền nào như thế trong Thỏa Thuận này và việc thực hiện một phần hoặc một quyền đơn lẻ cũng không loại trừ việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền trong số bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền nào quy định trong Thỏa Thuận này.
   • (b)Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong tương lai của các văn bản pháp luật và/hoặc chính sách của Nhà nước làm cho Khách Hàng và VNG Cloud không đạt được các mục tiêu cơ bản trong khi tiến hành các công việc được quy định trong Thỏa Thuận này, hai bên đồng ý thương lượng trên tinh thần thiện chí để sửa đổi và/hoặc lập lại Thỏa Thuận này theo các điều khoản và điều kiện có thể được chấp nhận đối với hai Bên.
  • 14.2.Chuyển Giao

   Không bên nào có thể chuyển giao dù bằng hợp đồng hoặc bất kỳ hình thức nào khác, bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo quy định tại Thỏa Thuận này mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của bên còn lại.

  • 14.3.Thỏa Thuận Độc Lập
   • (a)Việc một hoặc một vài điều khoản trong Thỏa Thuận này và/hoặc Hợp Đồng Dịch Vụ bị vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại đó vẫn có giá trị ràng buộc Khách Hàng và VNG Cloud phải thực thi.
   • (b)Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào theo quy định tại Thỏa Thuận này bị Tòa án tuyên là vô hiệu thì Khách Hàng và VNG Cloud sẽ thỏa thuận để lập và ký một thỏa thuận khác phù hợp với tinh thần của Thỏa Thuận này và Hợp Đồng Dịch Vụ để thực thi, trường hợp bên nào không hợp tác để lập và ký một thỏa thuận mới như đã nêu trên thì bên đó phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên còn lại.
  • 14.4.Thỏa Thuận Toàn Bộ

   Thỏa Thuận này và các Hợp Đồng Dịch Vụ là toàn bộ thỏa thuận giữa Khách Hàng và VNG Cloud và thay thế cho tất cả các thỏa thuận, cam kết, lời hứa, bất kể là bằng lời nói hay bằng văn bản trước ngày ký Hợp Đồng Dịch Vụ và/hoặc ngày Khách Hàng bắt đầu sử dụng Dịch Vụ.

Kết thúc