Chính sách chương trình ưu đãi dành riêng cho khối giáo dục lên tới 188.000.000 VND

Chương trình ưu đãi mùa tựu trường dành riêng cho khách hàng mới khối giáo dục chưa từng sử dụng dịch vụ của VNG Cloud. Gói dùng thử có giá trị lên tới hơn 188.000.000 VNĐ (tương ứng với tài nguyên thực tế sử dụng trên VNG Cloud Portal) và khả dụng cho các dịch vụ vServer, vStorage, vMonitor Platform Log, vCDN, và vCloudcam.

2023/06/13 18:01

2023/06/13 18:01

2023/06/15 10:42

2023/06/15 10:42

2023/05/19 10:14

2023/05/19 10:14

2023/04/14 13:59

2023/04/14 13:59

2023/04/14 10:51

2023/04/14 10:51