VNG Cloud
 

Synthetic Monitoring: Giám sát chủ động tính sẵn sàng của hệ thống và ứng dụng

vMonitor Platform Synthetic là một tập hợp các điều kiện và cấu hình giúp doanh nghiệp giám sát một cách chủ động các dịch vụ quan trọng, đảm bảo tính sẵn sàng của chúng mọi lúc và mọi nơi. Synthetic Monitoring hỗ trợ nhiều giao thức, bao gồm TCP, HTTP(s) và Ping.

 
 

Tính năng

Chủ động giám sát tính sẵn sàng của hệ thống và ứng dụng

Giám sát toàn bộ hệ thống và ứng dụng bằng cách sử dụng nhiều giao thức khác nhau như HTTP(s), TCP và Ping tại nhiều vị trí khác nhau.

product.related_post

 

Tại sao chọn Synthetic Monitoring?

Dễ dàng giám sát hệ thống và ứng dụng

Thiết lập API test cho hệ thống và ứng dụng dễ dàng bằng cách sử dụng các giao thức khác nhau như HTTP(s), TCP và Ping.

Cải thiện khả năng giám sát toàn diện ứng dụng

Synthetic API cung cấp khả năng giám sát hệ thống tốt hơn qua các địa điểm công khai và riêng tư.

Phát hiện sự cố nhanh chóng và giảm thiểu thời gian xử lý vấn đề

Phân tích thời gian phản hồi giúp xác định nguyên nhân cốt lõi và khắc phục sự cố dễ dàng. Trực quan hóa thời gian hoạt động của ứng dụng bằng các metric chính.

Cung cấp đầy đủ thông tin về hệ thống

Có đầy đủ thông tin để khắc phục sự cố khi chạy thử nghiệm không thành công với các metric, log liên quan mà không cần phải chuyển đổi giữa các nền tảng.

Duy trì cam kết chất lượng dịch vụ khách hàng

Chủ động theo dõi và duy trì cam kết dịch vụ khách hàng - SLA (Service Level Agreement) bằng cách sử dụng Synthetic Test để theo dõi các chỉ số SLO (Service Level Objective).

 
 

Deployment Model

Synthetic Monitoring - Sơ đồ hoạt động
 
 
 
 
 

Câu hỏi thường gặp

 

Khuyến mãi

01