Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

 • 1. GIỚI THIỆU
  • 1.1.
   Chào mừng Quý khách đến với (các) sản phẩm, dịch vụ được vận hành bởi Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ - Dữ Liệu Công Nghệ Thông Tin Vi Na và các công ty con, công ty liên kết (gọi riêng và gọi chung là, "VNG Cloud", "Chúng tôi"). VNG Cloud nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân theo các quy định của pháp luật và cam kết tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người dùng đối với các sản phẩm, dịch vụ ("Dịch Vụ") và trang web ("Trang Web") của VNG Cloud. VNG Cloud hiểu rõ tầm quan trọng của Dữ Liệu Cá Nhân mà Quý khách đã tin tưởng giao cho VNG Cloud và tin rằng VNG Cloud có trách nhiệm bảo vệ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách một cách hợp pháp. Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân ("Chính Sách") này được thiết kế để giúp Quý khách hiểu được mục đích, cách thức VNG Cloud xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách, cũng như để giúp Quý khách đưa ra quyết định trước khi cho phép cho Chúng tôi xử lý bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của Quý khách.
  • 1.2.
   Các từ ngữ viết tắt và định nghĩa:
   • (a)
    "Dịch Vụ" có nghĩa là Dịch vụ đám mây, và/hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào do VNG Cloud cung cấp
   • (b)
    "Dữ Liệu Cá Nhân" có nghĩa là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Thông tin giúp xác định một con người cụ thể là thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể. Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản và Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm (theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP).
   • (c)
    "Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân" có nghĩa là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
  • 1.3.
   Bằng việc sử dụng Dịch vụ, đăng ký một tài khoản hoặc truy cập Trang Web của VNG Cloud và nhấp vào "Tôi đồng ý", và/hoặc bất kỳ hình thức nào khác miễn rằng sự đồng ý đó được thể hiện ở một định dạng có thể được in, sao chép bằng văn bản thì có nghĩa rằng Quý khách đã đồng ý cho phép VNG Cloud xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách như mô tả trong Chính Sách này.
  • 1.4.
   NẾU Quý khách KHÔNG ĐỒNG Ý, CHO PHÉP VNG CLOUD XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA Quý khách NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC TRANG WEB CỦA VNG CLOUD.
  • 1.5.
   Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào và tùy thuộc vào mục đích, phạm vi, nội dung của sự sửa đổi đó, Chúng tôi có thể thông báo đến Quý khách, lấy sự đồng ý của Quý khách bằng hình thức như Điều 1.3 hoặc không tùy vào quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại từng thời điểm.
 • 2. KHI NÀO VNG CLOUD SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?
  • 2.1.
   VNG Cloud sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về Quý khách:
   • (a)
    Khi Quý khách đăng ký và/hoặc sử dụng Dịch Vụ hoặc Trang Web của VNG Cloud, hoặc mở một tài khoản với Chúng tôi;
   • (b)
    Khi Quý khách gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của VNG Cloud, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;
   • (c)
    Khi Quý khách ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa Quý khách với VNG Cloud, hoặc khi Quý khách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi;
   • (d)
    Khi Quý khách tương tác với Chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền tảng ứng dụng truyền thông xã hội và email;
   • (e)
    Khi Quý khách sử dụng các dịch vụ của VNG Cloud, hoặc tương tác với Chúng tôi quan điện thoại hoặc Trang Web hoặc Dịch Vụ của VNG Cloud. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà Chúng tôi có thể triển khai khi Quý khách tương tác với các Dịch vụ hoặc Trang Web của Chúng tôi;
   • (f)
    Khi Quý khách thực hiện các giao dịch thông qua trang chủ hoặc Trang Web của VNG Cloud;
   • (g)
    Khi Quý khách cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho VNG Cloud;
   • (h)
    Khi Quý khách đăng ký tham gia một cuộc thi hoặc tham gia các chương trình khuyến mại;
   • (i)
    Khi Quý khách gửi Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách cho VNG Cloud vì bất kỳ lý do gì.
  • 2.2.
   Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà VNG Cloud thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà VNG Cloud sẽ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách.
 • 3. VNG CLOUD SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?
  • 3.1.
   VNG Cloud chỉ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản của Quý khách và bao gồm một hoặc nhiều loại dữ liệu sau:
   • (a)
    Họ tên;
   • (b)
    Địa chỉ email;
   • (c)
    Ngày tháng năm sinh;
   • (d)
    Thông tin của Giấy tờ tùy thân (CMND, Căn cước công dân, hộ chiếu, và ngày cấp, nơi cấp);
   • (e)
    Địa chỉ cư trú;
   • (f)
    Thông tin phương thức thanh toán, thông tin này không bao gồm thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác;
   • (g)
    Số điện thoại;
   • (h)
    Giới tính;
   • (i)
    Ảnh chụp gương mặt của Quý khách thông qua thiết bị;
   • (j)
    Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Dịch Vụ của VNG Cloud;
   • (k)
    Bất kỳ thông tin nào khác về Quý khách khi Quý khách đăng nhập để sử dụng Dịch Vụ của VNG Cloud, và khi Quý khách sử dụng Dịch Vụ, cũng như thông tin về việc Quý khách sử dụng Dịch Vụ của VNG Cloud như thế nào; và
   • (l)
    Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.
  • 3.2.
   Quý khách có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân của mình và đồng ý không cung cấp cho Chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm. Quý khách đồng ý sẽ thông báo cho VNG Cloud về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. VNG Cloud có quyền được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được Quý khách cung cấp.
 • 4. THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC
  • 4.1.
   Như với hầu hết các trang web khi Quý khách gửi thông tin có thể gồm có: dữ liệu về Quý khách, được một máy chủ ghi lại khi Quý khách sử dụng Dịch Vụ của VNG Cloud. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang mà Quý khách đã truy cập đến trên trang web của VNG Cloud và thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của Quý khách) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của Quý khách. Nếu Quý khách đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của Quý khách. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp Chúng tôi hiểu được khách hàng đã truy cập sử dụng Dịch vụ và Trang Web của Chúng tôi như thế nào.
  • 4.2.
   Các Dịch Vụ của VNG Cloud có thể sử dụng các công nghệ như Camera API hoặc các công nghệ tương tự được cung cấp bởi hệ điều hành của thiết bị di động; các công nghệ này được sử dụng để ghi nhận thông tin biểu hiện trên khuôn mặt của người dùng và dùng cho tính năng trong ứng dụng. Đối với các thông tin này, Chúng tôi không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các tính năng được cung cấp trong ứng dụng; Quý khách có quyền từ chối cấp quyền truy cập camera cho các tính năng này bất kỳ lúc nào (nhưng Quý khách cần lưu ý rằng, khi Quý khách ngưng cấp quyền truy cập camera cho ứng dụng thì một số tính năng của ứng dụng sẽ không thể hoạt động được); và Chúng tôi không lưu trữ cũng như không chia sẻ các thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 • 5. COOKIES
  • 5.1.
   Đôi khi Chúng tôi có thể sử dụng "cookie" hoặc các tính năng khác để cho phép Chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp Chúng tôi cải thiện Trang Web của mình và Dịch Vụ mà Chúng tôi cung cấp, hoặc giúp Chúng tôi đưa ra các dịch vụ và tính năng mới. "Cookie" là các mã định danh Chúng tôi gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của Quý khách, cho phép Chúng tôi nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của Quý khách và cho Chúng tôi biết khi nào Dịch Vụ hoặc Trang Web được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Trang Web của Chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với Dữ Liệu Cá Nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung Quý khách đã chọn đối với các trang mua sắm Quý khách đã xem, hoặc các dịch vụ mà Quý khách đã sử dụng. Thông tin này được sử dụng để ví dụ như theo dõi giỏ hàng. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung dựa trên quan tâm của Quý khách và để theo dõi việc sử dụng Dịch Vụ.
  • 5.2.
   Quý khách có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của Quý khách. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu Quý khách thực hiện thao tác này Quý khách có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Trang Web hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi.
 • 6. VNG CLOUD SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH NHƯ THẾ NÀO?
  • 6.1.
   VNG Cloud có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:
   • (a)
    Xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của Quý khách với Chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của Quý khách với các bên thứ ba qua Dịch Vụ;
   • (b)
    Quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc Quý khách sử dụng và/hoặc truy cập Dịch Vụ, Trang Web của Chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn), các sở thích của Quý khách, cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của Quý khách với Chúng tôi;
   • (c)
    Đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của Quý khách đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho Quý khách về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
   • (d)
    Thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối, điều khoản sử dụng nào áp dụng;
   • (e)
    Bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
   • (f)
    Nhận dạng và/hoặc xác minh;
   • (g)
    Duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Dịch Vụ của Chúng tôi hoạt động suôn sẻ;
   • (h)
    Giải quyết hoặc tạo điều kiện dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của Quý khách, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) Quý khách hoặc thay mặt Quý khách;
   • (i)
    Liên hệ với Quý khách hoặc liên lạc với Quý khách qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của Quý khách với Chúng tôi hoặc việc Quý khách sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho Quý khách liên quan đến Dịch Vụ của Chúng tôi. Quý khách xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của Chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho Quý khách, có thể gồm có tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân nhất định về Quý khách để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;
   • (j)
    Thông báo cho Quý khách khi một người dùng khác đã gửi cho Quý khách một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho Quý khách trên Trang Web;
   • (k)
    Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức Quý khách sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi, để cải thiện Dịch Vụ hoặc sản phẩm của Chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của Quý khách;
   • (l)
    Cho phép quảng cáo và các đợt kiểm tra và khảo sát khác, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng chơi trò chơi điện tử, và hiểu được trải nghiệm của họ với Dịch Vụ của VNG Cloud;
   • (m)
    Vì mục đích tiếp thị, trong trường hợp này, để gửi cho Quý khách qua các phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà VNG Cloud có thể hợp tác hoặc liên kết) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Quý khách có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử, hoặc truy cập vào trang hồ sơ cá nhân trên website của VNG Cloud để thay đổi. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ của Quý khách để gửi các bản tin từ Chúng tôi hoặc từ các công ty con, công ty liên kết của VNG Cloud;
   • (n)
    Đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành nào và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
   • (o)
    Lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy chế;
   • (p)
    Thực hiện quá trình thẩm định và kiểm tra các hoạt động khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc quản lý hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của Chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được Chúng tôi áp dụng;
   • (q)
    Kiểm tra Dịch Vụ của Chúng tôi hoặc hoạt động của VNG Cloud;
   • (r)
    Ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ của Chúng tôi, hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc Quý khách sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi hay không, hoặc bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của Quý khách với Chúng tôi;
   • (s)
    Lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách;
   • (t)
    Xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến VNG Cloud như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty con hay công ty liên kết của VNG Cloud như một bên tham gia hoặc liên quan đến VNG Cloud và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty con hoặc công ty liên kết của VNG Cloud như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. "Giao dịch tài sản kinh doanh" là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc
   • (u)
    Hoặc bất kỳ mục đích nào mà Chúng tôi thông báo cho Quý khách tại thời điểm xin sự cho phép của Quý khách.
   (gọi chung là "Mục đích").
  • 6.2.
   Chúng tôi sẽ/có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách theo tình hình hiện tại, có thể vì những Mục đích khác không được nêu ở bên trên. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách biết mục đích khác đó khi xin sự đồng ý từ Quý khách, trừ trường hợp được xử lý dữ liệu mà không cần sự đồng ý của Quý khách được quy định theo pháp luật.
 • 7. VNG CLOUD BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN BẰNG CÁCH NÀO
  • 7.1.
   VNG Cloud luôn coi trọng việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, do đó, VNG Cloud chú trọng để thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách trên các hệ thống của VNG Cloud. Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của VNG Cloud. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự bảo đảm an toàn tuyệt đối.
  • 7.2.
   VNG Cloud sẽ duy trì Dữ Liệu Cá Nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc các quy định pháp luật hiện hành khác. Có nghĩa là, VNG Cloud sẽ hủy hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách khi VNG Cloud có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các Dữ Liệu Cá Nhân này và/hoặc bất kỳ trường hợp nào khác theo quy định của pháp luật. Nếu Quý khách ngưng sử dụng Dịch Vụ của VNG Cloud, hoặc quyền của Quý khách được sử dụng Trang Web và/hoặc các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc được rút lại, Chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách tuân theo Chính Sách này và các nghĩa vụ của Chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc các quy định pháp luật hiện hành khác. Tùy theo luật áp dụng, Chúng tôi có thể tiêu hủy Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho Quý khách.
  • 7.3.
   Để đảm bảo sự an toàn của Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách, VNG Cloud sẽ thực hiện mã hóa dữ liệu sau khi thu thập được theo chính sách này trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
 • 8. VNG CLOUD CÓ TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH HAY KHÔNG?
  • 8.1.
   Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, Chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách cho đại lý và/hoặc các công ty con và/hoặc các công ty liên kết của VNG Cloud, và/hoặc các bên thứ ba khác, vì một hay nhiều Mục Đích nói trên. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty con và/hoặc các công ty liên kết của VNG Cloud và/hoặc các bên thứ ba khác như thế sẽ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách thay mặt Chúng tôi vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Các bên thứ ba như thế bao gồm:
   • (a)
    Công ty con, công ty liên kết của VNG Cloud tùy từng thời điểm;
   • (b)
    Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Chúng tôi thuê để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho Chúng tôi chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu;
   • (c)
    Người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của VNG Cloud, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó Dữ Liệu Cá Nhân VNG Cloud lưu giữ về người dùng của Chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà VNG Cloud hoặc bất kỳ công ty con, công ty liên kết của VNG Cloud có tham gia giao dịch; và
   • (d)
    Bên thứ ba mà Chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích, và các bên thứ ba đó cũng sẽ thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách vì một hoặc nhiều Mục Đích.
  • 8.2.
   Trường hợp này có thể yêu cầu, ngoài các yêu cầu khác, tiết lộ lịch sử sử dụng dịch vụ của Quý khách và/hoặc tiết lộ các hồ sơ cho thấy các địa chỉ IP nào đã xem các trang web nào. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin thống kê về người dùng của Chúng tôi và việc họ sử dụng Dịch Vụ với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Trường hợp này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính cụ thể của Quý khách hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về Quý khách.
  • 8.3.
   Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như Chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách mà không cần sự đồng ý của Quý khách, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng.
  • 8.4.
   Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép Dữ Liệu Cá Nhân được gửi đến hoặc có trên trang web, các phần mềm, ứng dụng, công nghệ được áp dụng có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của Chúng tôi. Tuy nhiên Chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách theo quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở khi trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc phức tạp của các nội dung có độc không phải lỗi của Chúng tôi.
 • 9. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM (VNG CLOUD KHÔNG THU THẬP)
  • Các Dịch Vụ của Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ cho đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên bằng việc người dùng đảm bảo rằng họ đã đủ 18 tuổi khi khai báo thông tin cá nhân và chứng từ được cung cấp để đối chiếu. VNG Cloud không cung cấp dịch vụ cho người chưa đủ 18 tuổi.
 • 10. THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA
  • 10.1.
   Các Dịch Vụ của Chúng tôi cũng có thể sử dụng TrueID, một ứng dụng nhận diện gương mặt và Giấy tờ tùy thân (như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu) được cung cấp bởi Công Ty TNHH Phát Triển Phần Mềm VNG ("TrueID") để tăng cường việc nhận diện nhằm bảo mật tài khoản của Quý khách. TrueID sẽ sử dụng camera trên thiết bị của Quý khách để ghi nhận, chụp lại gương mặt và Giấy tờ tùy thân của Quý khách, sử dụng thuật toán và AI (trí tuệ nhân tạo) để xử lý nhằm phát hiện các điểm bất thường (như gian lận, gương mặt và ảnh trên Giấy tờ tùy thân không chính xác …). TrueID sẽ hỗ trợ Chúng tôi phát hiện các điểm bất thường, đưa ra các khuyến cáo, gợi ý để xác thực tài khoản của Quý khách. TrueID có thể gửi các thông này cho bên thứ ba để lưu trữ, xử lý trong trường hợp luật pháp có quy định như thế hoặc trường hợp bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt TrueID. TrueID cũng có nghĩa vụ bảo mật các thông tin Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách mà TrueID lưu trữ, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và/hoặc các quy định pháp luật có liên quan khác.
  • 10.2.
   Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể thỉnh thoảng cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho Quý khách sử dụng trên hoặc thông qua Dịch Vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của Quý khách, chẳng hạn như tên, ID người dùng của Quý khách, địa chỉ IP của thiết bị của Quý khách hoặc thông tin khác chẳng hạn như Dịch vụ mà Quý khách đang sử dụng trong bất kỳ phiên truy cập cụ thể nào, và bất kỳ cookie, bộ SDK nào trước đây Quý khách có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho Quý khách bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu Quý khách cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của VNG Cloud. Quý khách nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web của họ hoặc nơi khác.
 • 11. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA
  • 11.1.
   VNG CLOUD KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ Quý khách CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB, ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách mà Chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của Chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân đó. Khi Quý khách đặt hàng hoặc truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách, Chúng tôi đề nghị sử dụng một thiết bị bảo mật. Tất cả Dữ Liệu Cá Nhân Quý khách cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của Chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.
  • 11.2.
   Nhằm cung cấp cho Quý khách giá trị gia tăng, Chúng tôi có thể chọn các trang web bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Trang Web hoặc Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, quảng cáo, các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với Chúng tôi, Chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với Chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của Chúng tôi hoặc các trang web bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Trang Web hoặc Dịch vụ của Chúng tôi) có thể không được nhận bởi Chúng tôi.
   Do đó Chúng tôi không bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web được liên kết này. Những trang web được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho Quý khách và do đó Quý khách tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, Chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Trang Web và Dịch vụ của Chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó và do đó Chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nếu một trang web cụ thể không hoạt động).
 • 12. QUÝ KHÁCH CÓ THỂ RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý, YÊU CẦU TRUY CẬP, CUNG CẤP, XÓA HOẶC ĐIỀU CHỈNH DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH BẰNG CÁCH NÀO?
  • 12.1.
   Rút Lại Sự Đồng Ý
   Quý khách có thể rút lại sự đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Chúng tôi tại địa chỉ support@vngcloud.vn và Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu theo các quy định Chính Sách này và các nghĩa vụ của Chúng tôi được quy định bởi pháp luật. Việc rút lại sự đồng ý này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được Quý khách đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý. Quý khách cần hiểu rõ rằng, khi Quý khách rút lại sự đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đồng nghĩa với việc Quý khách không được phép sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập trang Web của VNG Cloud và điều này có thể dẫn đến thiệt hại cho Quý khách. VNG Cloud sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp này.
  • 12.2.
   Yêu cầu truy cập đến hoặc sửa Dữ Liệu Cá Nhân
   • (a)
    Nếu Quý khách đã đăng ký một tài khoản với Chúng tôi, cá nhân Quý khách có thể truy cập và/hoặc sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản hoặc trên Trang Web hoặc Dịch Vụ. Nếu Quý khách chưa đăng ký tài khoản với Chúng tôi, cá nhân Quý khách có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách mà Chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho Chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ Quý khách để xác định danh tính của Quý khách cũng như bản chất yêu cầu của Quý khách để có thể giải quyết yêu cầu của Quý khách. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu của Quý khách bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Chúng tôi tại địa chỉ email support@vngcloud.vn.
   • (b)
    Chúng tôi có thể tính một khoản phí phù hợp cho Quý khách để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách. Nếu Chúng tôi có tính phí, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách ước tính lệ phí bằng văn bản hoặc email. Vui lòng lưu ý rằng Chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của Quý khách trừ phi Quý khách đã đồng ý đóng phí.
   • (c)
    Chúng tôi có quyền từ chối sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách theo các quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa Dữ Liệu Cá Nhân trong các trường hợp như thế.
  • 12.3.
   Cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân
   • (a)
    Quý khách có quyền yêu cầu Chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách cho Quý khách hoặc thay mặt Quý khách cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách cho tổ chức hoặc cá nhân khác bằng cách gửi email đính kèm Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân theo mẫu cho Bộ phận Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chúng tôi tại địa chỉ email support@vngcloud.vn.
   • (b)
    Chúng tôi có thể tính một khoản phí phù hợp cho Quý khách để giải quyết và xử lý yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách. Nếu Chúng tôi có tính phí, Chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách ước tính lệ phí bằng văn bản hoặc email. Vui lòng lưu ý rằng Chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách trừ phi Quý khách đã đồng ý đóng phí.
   • (c)
    Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách theo các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân trong các trường hợp đã nêu.
  • 12.4.
   Xóa Dữ Liệu Cá Nhân
   • (a)
    Quý khách có thể yêu cầu Chúng tôi xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách mà Chúng tôi đã thu thập được bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chúng tôi tại địa chỉ email support@vngcloud.vn trong các trường hợp sau đây:
    • (i)
     Quý khách nhận thấy không còn cần thiết cho mục đích thu thập đã đồng ý và chấp nhận các thiệt hại có thể xảy ra khi yêu cầu xóa dữ liệu;
    • (ii)
     Chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách mà Chúng tôi đã thu thập được dựa trên sự đồng ý của Quý khách và Quý khách mong muốn rút lại sự đồng ý của Quý khách và không có bất cứ cơ sở nào khác để Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân này;
    • (iii)
     Quý khách phản đối việc Chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách và Chúng tôi không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý;
    • (iv)
     Quý khách tin tưởng rằng Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách mà Chúng tôi thu thập được xử lý không đúng với mục đích đã đồng ý hoặc việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách là vi phạm pháp luật;
    • (v)
     Quý khách thấy rằng Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách phải xóa theo quy định của pháp luật.
   • (b)
    Vui lòng cung cấp càng chi tiết càng tốt các lý do của Quý khách để hỗ trợ Chúng tôi trong việc xác định liệu Quý khách có cơ sở hợp lý để yêu cầu xóa dữ liệu hay không. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân nếu có cơ sở hợp pháp theo quy định của pháp luật để Chúng tôi thực hiện việc này (ví dụ: thực hiện theo quy định của pháp luật của quốc gia sở tại - nơi công ty con, công ty thành viên của VNG Cloud đặt trụ sở chính, hoặc để bảo vệ Chúng tôi trước các yêu cầu pháp lý hoặc đảm bảo quyền tự do ngôn luận) tuy nhiên Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách biết về các trường hợp này. Quý khách vui lòng lưu ý rằng sau khi xóa Dữ Liệu Cá Nhân, Chúng tôi có thể không có khả năng cung cấp dịch vụ như trước khi xóa bởi vì Chúng tôi sẽ không thể biết về các sở thích của Quý khách.
   • (c)
    Quý khách cần lưu ý rằng, pháp luật Việt Nam quy định bắt buộc Nhà cung cấp dịch vụ như VNG Cloud buộc phải lưu trữ thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân của người sử dụng tối thiểu là hai (02) năm ("Thời Hạn Lưu Trữ") kể từ thời điểm cuối cùng mà người sử dụng sử dụng dịch vụ; do đó, yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách sẽ chỉ có thể thực hiện sau khi kết thúc Thời Hạn Lưu Trữ nêu trên. Chúng tôi sẽ cố gắng xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quý khách yêu cầu và kết thúc Thời Hạn Lưu Trữ nêu trên, hoặc thông báo cho Quý khách nếu việc này cần thêm nhiều thời gian hơn.
  • 12.5.
   Lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân
   Chúng tôi lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách trong suốt quá trình Quý khách sử dụng Dịch Vụ và tiếp tục việc lưu trữ này trong vòng ba (03) năm kể từ thời điểm cuối cùng Quý khách truy cập và/hoặc sử dụng Dịch Vụ (“Thời Hạn”). Thời Hạn này có thể được gia hạn/kéo dài trong trường hợp thông tin này cần thiết để Chúng tôi cung cấp Dịch Vụ cho Quý khách, hoặc theo yêu cầu hoặc được cho phép theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như các quy định của pháp luật về Thuế, Kế toán, Kiểm toán.
  • 12.6.
   Phản đối các chương trình tiếp thị dựa trên Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách
   Tại bất kỳ thời điểm nào Quý khách cũng có quyền phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách để gửi cho Quý khách các chương trình quảng cáo, các đề xuất đặc biệt và các tin nhắn bán hàng, bao gồm việc Chúng tôi xây dựng Hồ sơ khách hàng cho các mục đích này và Chúng tôi sẽ dừng việc xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách để phục vụ cho các mục đích này. Quý khách vui lòng cung cấp cho Chúng tôi các thông tin chi tiết về lý do Quý khách yêu cầu bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chúng tôi tại địa chỉ email support@vngcloud.vn để hỗ trợ Chúng tôi xác định liệu Quý khách có cơ sở hợp pháp để phản đối hay không. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách nếu có các cơ sở hợp pháp để Chúng tôi thực hiện việc này.
  • 12.7.
   Hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân chỉ để lưu trữ
   Quý khách có quyền yêu cầu rằng Chúng tôi giới hạn việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách mà Chúng tôi đã có chỉ cho mục đích lưu trữ bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chúng tôi tại địa chỉ email support@vngcloud.vn, khi:
   • (a)
    Quý khách tin rằng Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách là không chính xác, trong khoảng thời gian cần thiết để Chúng tôi xác minh liệu Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách có chính xác hay không.
   • (b)
    Chúng tôi muốn xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách nhưng Quý khách muốn Chúng tôi chỉ Lưu trữ.
   • (c)
    Chúng tôi muốn xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách do nó không còn cần thiết cho mục đích của Chúng tôi nhưng Quý khách yêu cầu lưu trữ để thiết lập, thực hiện hoặc chống lại các yêu cầu pháp lý; hoặc
   • (d)
    Quý khách phản đối Chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách trên cơ sở các lợi ích hợp pháp của Chúng tôi, và Quý khách muốn Chúng tôi chấm dứt việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân khi Chúng tôi xác định liệu có quan trọng trong việc xử lý và giữ lại các Dữ Liệu Cá Nhân này.
 • 13. NƠI LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • Đối với Các Dịch Vụ được cung ứng cho thị trường Việt Nam, bởi VNG Cloud và/hoặc các công ty con, công ty liên kết của VNG Cloud có trụ sở chính đặt tại Việt Nam thì Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
 • 14. THẮC MẮC, QUAN NGẠI HOẶC KHIẾU NẠI
  • Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào về Chính Sách này, vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ email support@vngcloud.vn.
Kết thúc