vCS

Miễn phí 30 ngày sử dụng tổng đài - Kết nối xuyên dịch cùng VNG Cloud

VNG Cloud giới thiệu chương trình khuyến mãi "Kết nối xuyên dịch với 30 ngày sử dụng miễn phí tổng đài chăm sóc khách hàng", giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất làm việc và tăng cường hiệu quả trong việc chăm sóc khách hàng với chi phí rẻ nhất.