vServer

Tặng 100% phí dịch vụ thử nghiệm Combo Promotion cho tất cả các khách hàng mới khi khởi tạo thành công vServer

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian giãn cách, VNG Cloud tiếp tục tặng 100% phí dịch vụ thử nghiệm Combo Promotion cho tất cả các khách hàng mới khi khởi tạo thành công vServer

vServer

vStorage

vDB

Với mong muốn tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp xuyên dịch, VNG Cloud tiếp tục tặng tất cả các khách hàng mới 1.000.000 đồng dịch vụ sử dụng các giải pháp hạ tầng thông minh trên cloud.

vServer

vStorage

vCDN

VNG Cloud dành tặng tất cả khách hàng có tài khoản đăng kí tham gia chương trình SỬ DỤNG THẢ GA, KHÔNG LO VỀ GIÁ hợp lệ mã giảm giá 20% sử dụng một trong các dịch vụ hạ tầng sau đây: vStorage, vCDN, vServer

vUC

VNG Cloud giới thiệu chương trình khuyến mãi "Kết nối xuyên dịch với 30 ngày sử dụng miễn phí tổng đài chăm sóc khách hàng", giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất làm việc và tăng cường hiệu quả trong việc chăm sóc khách hàng với chi phí rẻ nhất.
  • vCloudcam

  • vServer

    vStorage

  • vStorage

  • WPS

  • vColo

  • vServer

  •