Trung tâm hỗ trợ

  • Tất cả mọi thắc mắc đều được giải đáp
 

Tôi không đăng nhập được tài khoản của mình?

tháng hai 06, 2020

Đối với Super Admin (tài khoản quản trị đã đăng ký trên vCloudcam) nếu gặp sự cố không đăng nhập được vào tài khoản bạn hãy thử các cách sau:

- Đặt lại mật khẩu nếu quên

- Nếu gặp sự cố về email, số điện thoại vui lòng liên hệ số điện thoại 1900 1549 hoặc email support@vngcloud.vn để được hỗ trợ

Đối với tài khoản Admin gặp sự cố không đăng nhập được vào tài khoản thì liên hệ với Super Admin (người đã tạo tài khoản đó cho bạn) để được cấp lại mật khẩu.

Còn tài khoản Operator được cung cấp bởi Super Admin, Admin thì liên hệ với người đã tạo tài khoản đó cho bạn để được cấp lại mật khẩu.

Super Admin (Tài khoản quản trị) hoặc Admin cung cấp lại mật khẩu cho Admin hoặc Operator bằng cách: Vào “Quản trị người dùng” ☛ Chọn tài khoản muốn đổi mật khẩu ☛ Chỉnh sửa thông tin tài khoản (bao gồm mật khẩu) và cung cấp thông tin tài khoản mới cho người dùng.

Hashtag

LoginAccount