Dịch vụ Object Download của VNG CLOUD giúp doanh nghiệp: Tối ưu chi phí, đảm bảo sự linh hoạt, dễ dàng tương thích với đa dạng thiết bị đầu cuối, từ đó, tăng mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ với khả năng phân tích dữ liệu đa chiều theo thời gian thực.
 

Tính năng

Tối ưu hóa khi kết nối đến server gốc, tăng độ sẵn sàng của dịch vụ.

Dễ dàng tùy biến hoạt động của dịch vụ ngay trên chính server của CDN.

Kết nối đến Cloud S3 Storage dễ dàng, nhanh chóng.

Thời gian trả dữ liệu nhanh chóng.

Tiếp tục tải nội dung khi kết nối gián đoạn.

 
 

Sơ đồ hoạt động

 
 

Lợi ích triển khai

Tăng khả năng đáp ứng với lượng truy cập lớn

Tích hợp nhanh chóng với S3 Storage

Thời gian phản hồi nhanh

Khôi phục việc tải xuống khi kết nối gián đoạn