Nov-23-2021

Lễ ký kết với Tạp chí Diễn đàn Doanh Nghiệp

Hồ Chí Minh, ngày 18/11/2021 – VNG Cloud & Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác.

Với định hướng chiến lược nâng cao vị thế cũng như tạo cơ hội tận dụng nguồn lực song phương, VNG Cloud và Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (DĐDN) đã chính thức ký kết dựa vào mối quan hệ phát triển lâu dài về mặt chuyển đổi số.

Hai bên thống nhất ký Thỏa thuận hợp tác với các nội dung cụ thể như sau:

1. Cung cấp/ thực hiện chuyển đổi hạ tầng cở sở hiện tại của DĐDN lên VNG Cloud

2. VNG sẽ tham gia cung cấp xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ cho công tác thực hiện chuyển đổi số của DĐDN.

3. VNG sẽ xây dựng cung cấp hệ thống phần mềm (CMS), giải pháp đáp ứng nhu cầu sử dụng của DĐDN, và phát triển các tinh năng nâng cao đáp ứng phục vụ nhu cầu mở rộng tính năng (VOD, DRM , AI, Machine Learning). Đồng thời VNG cũng thực hiện xây dựng Platform phục vụ nhu cầu Data analytics, Data mining, Big Data cùng DĐDN tạo ra giải pháp tối ưu nhất cho End User. Đồng thời, cung cấp các giải pháp công nghệ phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, đào tạo cho các khách hàng, startup. Về lâu dài, VNG phối hợp cùng DĐDN triển khai tư vấn giải pháp giúp DĐDN xây dựng sàn thương mai điện tử (B2B).

4. Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu của mình, cùng các nguồn thông tin có sẵn, DĐDN giới thiệu VNG Cloud tới các khách hàng đang quan tâm, có nhu cầu sử dụng sản phẩm mà VNG Cloud đang kinh doanh, đồng thời đề xuất VNG Cloud hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp ưu tiên hợp tác với VNG Cloud triển khai các kênh, hoạt động truyền thông song phương...

5. Về tương lai, VNG cùng phối hợp với DĐDN xây dựng website của DĐDN thành cổng thông tin thị trường phát triển kinh doanh.

Với hợp tác chiến lược này, VNG và DDDN sẽ cộng hưởng sức mạnh, và lan tỏa các nguồn lực của hai bên để nâng cao vị thế của hai đơn vị.

Sự kiện này chính là cơ sở quan trọng cho sự hợp tác bền vững, lâu dài, đồng thời được đánh giá là góp phần tích cực vào thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho đôi bên khi tham gia vào cổng thông tin Khởi nghiệp Quốc gia.

Hãy cùng đón chờ những thành quả hợp tác giữa VNG Cloud và Tạp chí Diễn đàn Doanh Nghiệp trong thời gian tới.

Quý Khách Hàng có thể theo dõi lại sự kiện theo video bên dưới.

  vng-cloud-x-dddn