Trải nghiệm ngay bản cập nhật mới của vBackup với 50GB miễn phí

Có phải bạn đang tìm kiếm một giải pháp toàn diện và đáng tin cậy để sao lưu những dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp? Không cần tìm đâu xa hơn nữa, đã có dịch vụ sao lưu dữ liệu đám mây vBackup của VNG Cloud. Với vBackup, dữ liệu của doanh nghiệp bạn sẽ được tự động sao lưu thường xuyên và bảo mật tuyệt đối trên hệ thống điện toán đám mây của VNG Cloud.

June 16, 2022

June 16, 2022

June 16, 2022

June 16, 2022

January 04, 2022

January 04, 2022

January 04, 2022

January 04, 2022

January 04, 2022

January 04, 2022

October 19, 2021

October 19, 2021