Cloud camera (VSaaS) vs Đầu ghi truyền thống

VSaaS – Video Surveillance as a service, nghĩa là "giám sát video như một dịch vụ" – được biết đến là giải pháp giám sát camera an ninh trên nền tảng đám mây (Cloud). Dịch vụ VSaaS bao gồm các công nghệ và giải pháp cho phép bạn lưu trữ, quản lý, ghi và phát hình ảnh camera từ nền tảng Cloud.

Topics
 
Blog Image
Blog Image
Blog Image
 • June 22, 2021

  June 22, 2021

 • Storage

  June 11, 2021

  Storage

  June 11, 2021

 • May 12, 2021

  May 12, 2021

 • Trends

  February 05, 2021

  Trends

  February 05, 2021

 • January 14, 2021

  January 14, 2021

 • January 10, 2021

  January 10, 2021

 •