08 Lợi ích hàng đầu của giải pháp Giám sát camera an ninh trên cloud

Giám sát camera trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud), nói một cách đơn giản, có nghĩa là tất cả hình ảnh từ hệ thống camera an ninh của bạn đều được lưu trữ bảo mật trên Cloud và được phân phối dưới dạng dịch vụ qua internet.

Topics
 
Blog Image
Blog Image
Blog Image
  • Jun-11-2021

  • May-12-2021

  • Feb-05-2021

  • Jan-14-2021

  • Jan-10-2021

  • Apr-24-2020

  •