Cloud camera (VSaaS) vs Đầu ghi truyền thống

VSaaS – Video Surveillance as a service, nghĩa là "giám sát video như một dịch vụ" – được biết đến là giải pháp giám sát camera an ninh trên nền tảng đám mây (Cloud). Dịch vụ VSaaS bao gồm các công nghệ và giải pháp cho phép bạn lưu trữ, quản lý, ghi và phát hình ảnh camera từ nền tảng Cloud.

June 22, 2021

June 22, 2021

Storage

June 11, 2021

June 11, 2021

May 12, 2021

May 12, 2021

Trends

February 05, 2021

February 05, 2021

January 14, 2021

January 14, 2021

January 10, 2021

January 10, 2021